Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Financial instruments and strategies

General data

Course ID: WSE-EK-MGR-IiSF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Financial instruments and strategies
Name in Polish: Instrumenty i strategie finansowe
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot przedstawia mechanizmy rynków finansowych oraz wynikające stąd koncepcje strategii inwestycyjnych i ich ocenę, w tym wykorzystanie wybranych instrumentów finansowych.

Full description: (in Polish)

Wykład przedstawia teoretyczne podstawy postrzegania rynków finansowych, w szczególności hipotezy racjonalnych oczekiwań i rynków efektywnych, rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych oceniane z perspektywy tych koncepcji, wnioski jakie stąd płyną dla stosowania strategii i instrumentów finansowych oraz praktyczne przykłady rzeczywistych strategii inwestycyjnych i stosowania instrumentów finansowych.

Bibliography: (in Polish)

Konspekty wykładów

Edmund Pietrzak, Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, 1992

Andrzej Sławiński, Krzywa dochodowości, Bank i Kredyt, nr 11/1996

Hubert Zarzycki, ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zarzycki%20Hubert%20-%20Asymetryczne%20instrumenty%20pochodne%20w%20aspekcie%20zabezpieczenia%20polskiego%20eksportu%20w%20dobie%20kryzysu.pdf

Anna Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa, Materiały i Studia NBP nr 165, 2003, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms165.pdf

Literatura dodatkowa:

Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, 2007

Robert A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WigPress, 1996

Peter L. Bernstein, Capital Ideas Evolving, John Wiey & Sons, 2007

Sebastian Mallaby, More Money than God, Bloomsbury, 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Studenci powinni rozumieć mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i wnioski istotne dla strategii działania na rynkach finansowych (EM2_W02)

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS praca samodzielna z wykorzystaniem podanej literatury, przygotowanie do testu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

bieżąca weryfikacja nabywanej wiedzy na zajęciach oraz zamknięty test końcowy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Adam Koronowski
Group instructors: Adam Koronowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af2b55bb3b5114a768d542ca5aed7471b%40thread.tacv2/conversations?groupId=00062702-e7e6-4109-8e6a-18d882c66504&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot przedstawia mechanizmy rynków finansowych oraz wynikające stąd koncepcje strategii inwestycyjnych i ich ocenę, w tym wykorzystanie wybranych instrumentów finansowych.

Full description: (in Polish)

Wykład przedstawia teoretyczne podstawy postrzegania rynków finansowych, w szczególności hipotezy racjonalnych oczekiwań i rynków efektywnych, rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych oceniane z perspektywy tych koncepcji, wnioski jakie stąd płyną dla stosowania strategii i instrumentów finansowych oraz praktyczne przykłady rzeczywistych strategii inwestycyjnych i stosowania instrumentów finansowych.

Bibliography: (in Polish)

Konspekty wykładów

Edmund Pietrzak, Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, 1992

Andrzej Sławiński, Krzywa dochodowości, Bank i Kredyt, nr 11/1996

Hubert Zarzycki, ASYMETRYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA POLSKIEGO EKSPORTU W DOBIE KRYZYSU, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zarzycki%20Hubert%20-%20Asymetryczne%20instrumenty%20pochodne%20w%20aspekcie%20zabezpieczenia%20polskiego%20eksportu%20w%20dobie%20kryzysu.pdf

Anna Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa, Materiały i Studia NBP nr 165, 2003, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms165.pdf

Literatura dodatkowa:

Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, 2007

Robert A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WigPress, 1996

Peter L. Bernstein, Capital Ideas Evolving, John Wiey & Sons, 2007

Sebastian Mallaby, More Money than God, Bloomsbury, 2010

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 22 places more information
Coordinators: Adam Koronowski
Group instructors: Adam Koronowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 24 places more information
Coordinators: Adam Koronowski
Group instructors: Adam Koronowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)