Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Strategic management

General data

Course ID: WSE-EK-MGR-ZS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Strategic management
Name in Polish: Zarządzanie strategiczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Pojęcie zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne. Implementacja strategii .

Full description: (in Polish)

1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie.

2. Myślenie strategiczne w działaniu.

3. Koncepcja strategicznego zarządzania.

4. Rodzaje strategii.

5. Analiza strategiczna.

6. Rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami sektora.

7. Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa.

8. Analiza SWOT.

Bibliography: (in Polish)

1. Maria Romanowska: Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 1996 (CIM)

2. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 (PWE)

3. Krzysztof Obłój: Strategia organizacji, Warszawa 1999 (PWE)

4. Józef Penc: Strategiczny system zarządzania, Warszawa 2001 (Placet)

5. Rafał Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wrocław 1999 (AE)

6. W. Bień, B. Dobiegała-Korona,…: Skuteczne strategie, Warszawa 1997 (CIM)

7. Adam Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Karków 2002 (PWN)

8. Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Warszawa 1999 (PWE)

9. Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion 2006

10. Zdzisław Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

11. Jerzy Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

12. Bogdan Gliński, Bolesław Kuc, Hanna Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000

13. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia:

ECTS 3 pkt.

Obecność podczas zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3

Potrafi identyfikować szanse i zagrożenia funkcjonowania organizacji biznesowych i non-profit, tworzyć opcje strategiczne i je realizować. Wiedza i umiejętności z tego obszaru powinny być przydatne zarówno dla menedżerów już funkcjonujących organizacji, jak i nowo tworzonych.

Potrafi krytycznie oceniać zarządzanie strategiczne w wybranych organizacjach.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Zrealizowanie zadania projektowego związanego z zarządzaniem strategicznym.

2. Egzamin ustny z teorii i praktyki zarządzania strategicznego.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Piotr Zawada
Group instructors: Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Piotr Zawada
Group instructors: Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Piotr Zawada
Group instructors: Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)