Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic history of Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MON-EHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic history of Poland
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

EK1_W05

EK1_W06

Pełny opis:

State, economic and social organization of Poland under the rule of the Piast dynasty (X-XIV century)

Economy of Poland under the rule of the House of Anjou-Naples and the Jagiellon Dynasty (XIV-XVI century)

The crisis of the state and economy from the XVIIth century

Polish economy from the first Partition (1772) to the fall of Duchy of Warsaw (1815)

The agriculture, industry and transport on the Polish lands in period of annexations

The unification of the economic and administration system between 1918 and 1924

Economic development of Poland from 1924 to 1929

Great economic crisis in Poland (1929-1935)

The Polish economy before explosion WWII (1936-1939)

Persecutions of the Polish society and economy under the occupation (1939-1945)

The impact of UNRRA on the reconstruction of Polish economy (1945-1947)

Post-war reconstruction: farming reforms and state industrialization (1944-1956)

Polish economy under the rule of Gomułka and Gierek (1956-1980)

The economy reform attempts in 1981-1989

The structural and economical reforms after 1989

Literatura:

Bibliography (Suitable fragments)

Gieysztor A., with S. Kieniewicz et al., History of Poland, Warsaw 1972 [1968]

Włudyka Tadeusz, Market Economy in Poland. A History, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

A Republic of the Nobles: Studies in Polish History to 1864, ed. J. Fedorowicz, Cambridge 1982

Alton T. P., Polish Postwar Economy, New York 1955

Davies N., God’s Playground. A History of Poland, vols. 1-2, Oxford 1981

Halecki O., History of Poland, ed. by A. Polonsky, London 1979

Kamiński B., The Collapse of State Socialism: The Case of Poland, Princeton 1999

Poland: a History, J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds), trans. R. Looby, E. Fiutka, Lublin 2011

Taylor J., The Economic Development of Poland 1919-1950, Ithaca, New York 1952

Topolski J., An Outline History of Poland, Warsaw 1986

Wandycz P. S., The Lands of Partitioned Poland 1795-1918, Seattle-London 1974

Zielinski J. G., Economic Reforms in Polish Industry, London 1973

Zweig F., Poland between Two Wars: A Critical Study of Social and Economic Change, London 1944

Metody i kryteria oceniania:

Presence 15x1 = 15 points

Activity 15x2 = 30 points

Semestral Works: 1981-2004 (15 points); 1956-1981 (10 points); 1939-1956 (10 points); 1918-1939 (10 points); 1890-1918 (10 points)

Marks:

91-100 points = 5.0

81-90 = 4.5

71-80 = 4.0

61-70 = 3.5

55-60 = 3.0

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams.

Kod do zajęć znajduje się na platformie Moodle

Duty Hours: Monday 9.55-11.25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)