Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Managerial Economics

General data

Course ID: WSE-EKN-EM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Managerial Economics
Name in Polish: Ekonomia menedżerska
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ekonomia menedżerska jest połączeniem wiedzy z mikroekonomii, makroekonomii oraz zarządzania. Jest to analiza istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów wraz z interpretację otrzymanych wyników.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa

1.Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia t. I i II, Wyd. PWN.

2.William F. Samuelson, Stephen G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, 2009, Warszawa.

3.D. Begg: Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

4.R.Varian Mikroekonomia kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005

5.D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003

Uzupełniająca

6.M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Tex, Warszawa 2005.

7.B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2011

8.R. Milewski i E. Kwiatkowski; Podstawy ekonomii, Wyd. III zmienione; PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

ECTS

wykład

ECTS 2

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS

ćwiczenia

ECTS 4

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie danych do przeprowadzenia analizy wg różnorodnych kryteriów podziału w zależności od wybranego projektu 60h - 2 pkt ECTS

•opracowanie wyników wraz z rekomendacjami, wnioskami, krytyczną oceną projektu 30h -1 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jak przebiega analiza wielofazowych procesów decyzyjnych

Jakie są kryteria podziału decyzji i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z przedsiębiorstwami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z decyzjami menedżerskimi

2.Będzie umiał:

Dokonać oceny podejmowanych decyzji

Przeanalizować korzystne i niekorzystne warunki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady podejmowanych decyzji

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

Krytycznej oceny pojmowanych decyzji

Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia analizy, oceny możliwości jej wykonania w rzeczywistości

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

wykład: wypowiedzi na platformie moodle na konkretne tematy w ściśle określonym czasie wg zasad opisanych na moodle, test końcowy z wykładów

ćwiczenia: zadania, wygłoszenie projektu

Podstawą zaliczenia będzie przygotowanie i wygłoszenie projektu zgodnie z informacjami na moodle, wygłoszenie i dyskusja będzie na MS Teams i/lub podczas zajęć na uczelni.

Jeśli ktoś nie przygotuje projektu będzie odpowiadał ustnie z materiału z wykładów ćwiczeń i zadań realizowanych podczas zajęć na MS teams (zgodnie z sylabusem).

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomią menedżerską. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku , posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską . Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Jeśli ktoś nie będzie się wypowiadał, to może przystąpić do zaliczenia ustnego z tematyki zgodnej z sylabusem przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours, 60 places more information
Lectures, 16 hours, 60 places more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)