Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of economics thought

General data

Course ID: WSE-EKN-HME
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of economics thought
Name in Polish: Historia myśli ekonomicznej
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Przedmiot i klasyfikacja historii myśli ekonomicznej (HME).

Idee społeczno-ekonomiczne starożytności i feudalizmu.

Doktryny rodzącego się kapitalizmu: merkantylizm i fizjokratyzm

Powstanie i rozwój angielskiej szkoły klasycznej.

Heterodoksyjna myśl ekonomiczna

Myśl drobnomieszczańska i socjalistyczna.

Kierunek subiektywno-marginalistyczny.

Makroekonomia keynesowska.

Zarys rozwoju współczesnej myśl ekonomicznej

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

• Landreth Harry, Colander David C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Z. Stachowiak, B. Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t. 1, AON, Warszawa (rozdz. 1-2)

• Stankiewicz Wacław, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.

• Snowdon B., Howard V., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.

• Heilbroner Robert L., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa.

UWAGA: Zaleca się korzystanie z najnowszych wydań.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1_W04,

EK1_W06,

EK1_W11

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin - na podstawie sprawdzianu o charakterze opisowo-testowym (zalicza 60%)

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams.

Kod do zajęć znajduje się na platformie Moodle

Dyżur: środa 8.10-9.40

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 16 hours, 66 places more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)