Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

English

General data

Course ID: WSE-EKN-JA(II)
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: English
Name in Polish: Język angielski
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

- udział w zajęciach 30 h

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji (projekt) 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 2 godziny;

- przygotowanie do testów 8 godzin.

Wiedza i umiejętności studenta będą oceniane za pomocą testów i ustnych wypowiedzi studenta.

Na ocenę składać się będą oprócz testów pisemnych także takie składowe jak prezentacja, aktywność na zajęciach, oraz dodatkowe zadania specjalne.

Aby spełnić wymagania na zaliczenie semestru na ocenę dostateczną student powinien uzyskać 60 % z każdego pisemnego zaliczenia czyli

Z testów gramatyczno-leksykalnych 60% z 100 punktów

Z testów leksykalnych (kartkówki) 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj czytania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj słuchania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Obligatoryjnie student powinien wykonać ustną prezentację - 40 pkt

aktywność na zajęciach 20 pkt

Ocena końcowa będzie weryfikowana przez punkty dodatkowe.

Student otrzymuje takie dodatkowe punkty za poszczególne aktywności takie jak: zadania wykonane indywidualnie w oparciu o posiadane materiały (podręcznik) , mini prezentację, obecność , oraz inne zadania dodatkowe, które nieobligatoryjnie mogą być zadane i wykonane ( dodatkowe 10 pkt).

Aby zaliczyć semestr student musi zaliczyć pisemne testy na minimum 60 %

oraz zdobyć 60% punktów możliwych do uzyskania w semestrze czyli z 200.

b) Warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ umieszczenie pliku z prezentacją na

platformie MÓÓDLE

- zaliczenie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia 100 pkt

czytanie ze zrozumieniem 10 pkt

słuchanie ze zrozumieniem 10 pkt

Prezentacja 50 pkt

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20 pkt.

zadania dodatkowe (homework) 10 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59% 0 - 118 pkt.

-na ocenę 3 60%-67% 119 - 134 pkt.

-na ocenę 3,5 68%-75% 135 - 150 pkt.

-na ocenę 4 76%-83% 151 - 166 pkt.

-na ocenę 4,5 84%-91% 167 - 182 pkt.

-na ocenę 5 92%-100% 183 - 200 pkt.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 32 hours, 60 places more information
Coordinators: Joanna Stęporowska
Group instructors: Joanna Stęporowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Joanna Stęporowska
Group instructors: Joanna Stęporowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 16 hours more information
Coordinators: Joanna Stęporowska
Group instructors: Joanna Stęporowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)