Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sociology of management

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-SZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Sociology of management
Name in Polish: Socjologia zarządzania
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) znajomość podstawowej terminologii z zakresu socjologii ogólnej

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ekonomii z pojęciami, problemami i teoriami, wchodzącymi w zakres socjologii zarządzania, z uwzględnieniem perspektywy szeroko rozumianych nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

E1:

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej.

E2:

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach - 30%

Praca końcowa i prezentacja realizowanego tematu - 70%

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 35 places more information
Coordinators: Magdalena Markocka
Group instructors: Magdalena Markocka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 20 places more information
Coordinators: Magdalena Markocka
Group instructors: Magdalena Markocka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS (2 pkt = 60h):

- uczestnictwo w wykładzie w systemie hybrydowym stacjonarnie oraz za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 16h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 14h

- przygotowanie pracy końcowej w grupie i prezentacji tematu - 25h

- konsultacje - 5h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 27 places more information
Coordinators: Magdalena Markocka
Group instructors: Magdalena Markocka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)