Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Strategic management

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-ZS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Strategic management
Name in Polish: Zarządzanie strategiczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Pojęcie zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne. Implementacja strategii.

Full description: (in Polish)

1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie.

2. Myślenie strategiczne w działaniu.

3. Koncepcja strategicznego zarządzania.

4. Rodzaje strategii.

5. Analiza strategiczna.

6. Rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami sektora.

7. Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa.

8. Analiza SWOT.

9. System Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników, Strategiczna Karta Wyników).

10. Analiza SPACE (Strategic Position and Action Evaluation).

Bibliography: (in Polish)

1. Maria Romanowska: Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa 1996 (CIM)

2. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 (PWE)

3. Krzysztof Obłój: Strategia organizacji, Warszawa 1999 (PWE)

4. Józef Penc: Strategiczny system zarządzania, Warszawa 2001 (Placet)

5. Rafał Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wrocław 1999 (AE)

6. W. Bień, B. Dobiegała-Korona,…: Skuteczne strategie, Warszawa 1997 (CIM)

7. Adam Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Karków 2002 (PWN)

8. Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Warszawa 1999 (PWE)

9. Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion 2006

10. Zdzisław Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

11. Jerzy Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

12. Bogdan Gliński, Bolesław Kuc, Hanna Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000

13. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Rozszerzenie wiedzy z wykładów w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Absolwent powinien znać i rozumieć:

- w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania strategicznego,

- główne trendy rozwojowe nauk o zarządzaniu i jakości, a także praktyki w tym zakresie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Zrealizowanie zadania projektowego związanego z zarządzaniem strategicznym.

2. Egzamin ustny obejmujący obronę przygotowanego projektu, a także podstawowe elementy z zakresu teorii zarządzania strategicznego.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 35 places more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 20 places more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 27 places more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)