Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Management

General data

Course ID: WSE-EKN-PZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Management
Name in Polish: Podstawy zarządzania
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zapoznanie ze złożonością funkcjonowania współczesnych organizacji oraz zarządzania nimi, przedstawienie podstawowych zasad sprawnego zarządzania organizacjami, zapoznanie z wybranymi metodami i technikami wspomagającymi procesy zarządzania.

Full description: (in Polish)

1. Podstawowe cechy współczesnego zarządzania organizacjami

2. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania

3. Zarządzanie organizacjami jako nauka oraz sztuka

4. Planowanie działań

5. Organizowanie działań

6. Przewodzenie

7. Kontrolowanie

8. Metody i techniki doskonalenia zarządzania organizacjami

Bibliography: (in Polish)

1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

3. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Marek Lisiecki, Jakość w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Materiał pomocniczy - skrypt prowadzącego zajęcia w wersji elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykłady ECTS 2

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Łącznie: 50 godz. / 25 = 2

Absolwent zna i rozumie:

- relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem,

- normy i reguły organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowości.

Ćwiczenia ECTS 4

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 42 godz.

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach w procesie samokształcenia - 14 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 28 godz.

Łącznie: 100 godz. / 25 = 4

Absolwent potrafi:

- samodzielnie się dokształcać, wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej,

- praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych,

- podejmować decyzje i organizować pracę w zespole.

Absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialności za pracę własną i innych,

- rozumienia podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykłady:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Egzamin pisemny w postaci testu i zadania projektowego.

3. Egzamin ustny dla poprawiających ocenę z egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach pracy na temat wskazany przez prowadzącego.

4. Aktywność na zajęciach.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marek Lisiecki
Group instructors: Marek Lisiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)