Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Financial markets

General data

Course ID: WSE-EKN-RF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0311) Economics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Financial markets
Name in Polish: Rynki finansowe
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19Z-RUWicY-lfH77EUKBacQnd81RgHPh7CQkzrrX33w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5cec62b-4875-4af1-bf7d-92215adb31d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem kursu jest problematyka związana z rynkami finansowymi. Studenci otrzymują wiedzę związaną ze strukturą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania rynków finansowych.

Bibliography: (in Polish)

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1_W04 Absolwent zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące

się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z

zakresu ekonomii stosowanej

Student otrzyma wiedzę z obszaru rynków finansowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

Egzamin pisemny

Za aktywne uczestnictwo w wykładzie (obecność i aktywność) możliwe jest otrzymanie 0,5 oceny wyżej

30 godzin udział w wykładzie

30 godzin udział w ćwiczeniach

30 godzin przygotowanie materiału

90 godzin studia nad materiałem źródłowym

30 godz. = 2 ECTS

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours, 60 places more information
Lectures, 16 hours, 60 places more information
Coordinators: Piotr Komorowski
Group instructors: Piotr Komorowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Piotr Komorowski
Group instructors: Piotr Komorowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours, 31 places more information
Coordinators: Piotr Komorowski
Group instructors: Piotr Komorowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)