Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Technologie informacyjno-komunikacyjne

General data

Course ID: WSE-EKN-TIK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Wstępne przygotowanie studenta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym w szczególności w zakresie znajomość obsługi oprogramowania pakietu biurowego. Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych aplikacji mobilnych, narzędzi internetowych i programów komputerowych w nauce i pracy socjologa i ekonomisty.

Full description: (in Polish)

1) podstawy technik komputerowych 1h

2) przetwarzanie tekstu 4h

3) arkusze kalkulacyjne 4 h

4) bazy danych 1h

5) grafika prezentacyjna 2h

6) pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 2h

7) multimedia 1h

8) technologie zdalnego nauczania 1h

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia wyd.2

Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2009.

Literatura uzupełniająca

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Kowalczyk Grzegorz, Wydawnictwo Helion

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne, Krzysztof Masłowski, Wydawnictwo Helion

ABC PowerPoint 2016 PL, Tomaszewska Aleksandra, Wydawnictwo Helion

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1_U07

Potrafi poprawnie edytować teksty.

Potrafi dokonywać obliczeń za pomocą modułu arkusz kalkulacyjny.

Potrafi przygotować prezentację multimedialną.

Potrafi posługiwać się narzędziami do publikowania treści i platformą zdalnego nauczania.

EK1_K05

Szanuje prawa autorskie i przestrzega właściwych zasad etycznych w pracy zespołowej.

Kreatywność w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Jest komunikatywny w zakresie przygotowywania i redagowania dokumentacji dla określonych zadań i celów.

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się.

Całkowity nakład pracy studenta:

16 godz. - laboratoria

25 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć,

19 godz. - studiowanie literatury, przeglądanie portali instruktarzowych

6 godz. - udział w konsultacjach

9 godz. - przygotowanie do zaliczenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę, Kryteria oceny końcowej

60% praca zaliczeniowa

20% praca na zajęciach

10% aktywność na zajęciach

Kryteria oceniania

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii

informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych

do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych

aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do

rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach

wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza

programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie

rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą

aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours, 56 places more information
Coordinators: Katarzyna Bartniczak
Group instructors: Katarzyna Bartniczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

G. Carmine, Mów jak Ted. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o., 2016.

S. Horn, Intryguj. Przyciągnij uwagę i zdobywaj klientów. Warszawa, MT Biznes sp. z o.o., 2016.

N. Eyal, R.Hoover, Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie. Gliwice, Wydawnictwo HELION, 2016.

e. Schmidt, J. Rosenberg, A, Eagle, Jak działa Google? Kraków, Insignis Media, 2016.

Dodatkowe publikacje internetowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych zostaną

wskazane przez osobę prowadzącą na pierwszych zajęciach.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 16 hours more information
Coordinators: Adam Zając
Group instructors: Adam Zając
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

Informatyka dla ekonomistów. Przykłady i ćwiczenia wyd.2

Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2009.

Literatura uzupełniająca

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Kowalczyk Grzegorz, Wydawnictwo Helion

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne, Krzysztof Masłowski, Wydawnictwo Helion

ABC PowerPoint 2016 PL, Tomaszewska Aleksandra, Wydawnictwo Helion

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 16 hours more information
Coordinators: Adam Zając
Group instructors: Adam Zając
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)