Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie zmian społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-TZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie zmian społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii, geografii i WOS z zakresu szkoły średniej.

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

W związku z konwersacyjnym charakterem zajęć, przed każdym spotkaniem studenci samodzielnie czytają wskazane przez prowadzącego lektury przybliżające, przewidziane do omówienia, zagadnienie. Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiej kartkówki sprawdzającej znajomość poleconej lektury. w zasadnicza część zajęć to dyskusja animowana przez prowadzącego w trakcie której wyjaśnione są podstawowe pojęcia, tezy i dylematy teoretyczne związane z omawianym zagadnieniem. Swoistym podsumowaniem zajęć jest krótka samodzielna praca którą przygotowują studenci.

Literatura:

- P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

- A. Jasińska–Kania i inni oprac., Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, T. I i II.

- J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.

- P. Sztompka i M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

- P. Sztompka. Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Najważniejsze efekty uczenia się w trakcie zajęć to:

- Znajomość wybranych teorii historyczno-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie.

- Znajomość wybranych teorii podmiotowo-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Ad. Znajomość wybranych teorii historyczno-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie.

- Ocena dostateczna: Znajomość omawianych teorii historyczno-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu podstawowym.

- Ocena dobra: Znajomość omawianych teorii historyczno-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu dobrym.

- Ocena bardzo dobra: Znajomość omawianych teorii historyczno-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu bardzo dobrym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. Znajomość wybranych teorii podmiotowo-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie.

Ocena dostateczna: Znajomość omawianych teorii podmiotowo-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu podstawowym.

Ocena dobra: Znajomość omawianych teorii podmiotowo-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu dobrym.

Ocena bardzo dobra: Znajomość omawianych teorii podmiotowo-społecznych wyjaśniających zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, w stopniu bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS = 60 h pracy uczestnika konwersatorium:


- 15 h udział w zajęciach.

- 15 h przygotowanie się do zajęć.

- 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej.

- 15 h przygotowanie się do zaliczenia.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

W związku z konwersacyjnym charakterem zajęć, przed każdym spotkaniem studenci samodzielnie czytają wskazane przez prowadzącego lektury przybliżające, przewidziane do omówienia, zagadnienie. Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiej kartkówki sprawdzającej znajomość poleconej lektury. w zasadnicza część zajęć to dyskusja animowana przez prowadzącego w trakcie której wyjaśnione są podstawowe pojęcia, tezy i dylematy teoretyczne związane z omawianym zagadnieniem. Swoistym podsumowaniem zajęć jest krótka samodzielna praca którą przygotowują studenci.

Literatura:

- P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

- A. Jasińska–Kania i inni oprac., Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, T. I i II.

- J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.

- P. Sztompka i M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

- P. Sztompka. Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS = 60 h pracy uczestnika konwersatorium:


- 15 h udział w zajęciach.

- 15 h przygotowanie się do zajęć.

- 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej.

- 15 h przygotowanie się do zaliczenia.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersacyjny, odbywają się stacjonarnie, w cyklu dwutygodniowym Zasadniczym celem zajęć jest przybliżenie ich uczestnikom podstawowych wybranych teorii wyjaśniający na gruncie nauk społecznych, kierunek i charakter zmian społecznych Zachodzących we współczesnym świecie. W tym kontekście, na zajęciach omawiane są między innymi: teorie ewolucjonizmu, modernizmu, rozwoju i zmierzchu cywilizacji, funkcjonalnej równowagi, konfliktów społecznych i podmiotowości społecznej.

W związku z konwersacyjnym charakterem zajęć, przed każdym spotkaniem studenci samodzielnie czytają wskazane przez prowadzącego lektury przybliżające, przewidziane do omówienia, zagadnienie. Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiej kartkówki sprawdzającej znajomość poleconej lektury. w zasadnicza część zajęć to dyskusja animowana przez prowadzącego w trakcie której wyjaśnione są podstawowe pojęcia, tezy i dylematy teoretyczne związane z omawianym zagadnieniem. Swoistym podsumowaniem zajęć jest krótka samodzielna praca którą przygotowują studenci.

Literatura:

- P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

- A. Jasińska–Kania i inni oprac., Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, T. I i II.

- J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.

- P. Sztompka i M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

- P. Sztompka. Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)