Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0616325a507c424eb7ae7c5e8a270e5d%40thread.tacv2/conversations?groupId=5da7bddf-ced6-4c92-87ce-fe2fe4e8bfc4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W11

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Poziom przedmiotu: Studia II stopnia

Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności krytycznego myślenia o człowieku i relacjach międzyludzkich w oparciu o klasyczne teksty filozofii.

Wymagania wstępne: zdolność logicznego myślenia.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0616325a507c424eb7ae7c5e8a270e5d%40thread.tacv2/conversations?groupId=5da7bddf-ced6-4c92-87ce-fe2fe4e8bfc4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Treści merytoryczne:

Wykład obejmuje wybrane wątki wielowiekowej debaty nad istotą człowieka oraz jej konsekwencje dotyczące sposobu rozumienia relacji międzyludzkich i podstawowych kwestii związanych z politycznym wymiarem naszego życia.

Metody oceny:

Egzamin ustny

Wyklad online, wymagana obecność

Literatura: (tylko po angielsku)

Platon, Obrona Sokratesa,

Platon, Kriton

Platon, Eutyfron,

Platon, Państwo, ks. 8,

Platon, Prawa, ks. 8

Platon, Prawa ks. 10,

Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI,

Św. Augustyn, O Państwie Bożym,

Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat,

Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka,

Thomas Hobbes, Lewiatan ks. XIII i XIV

Jan Paweł II, Fides et Ratio - wprowadzenie

Benedykt XVI, Mowa w Regensburgu

Benedykt XVI, Przemówienie w Bundestagu

R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, wstęp

Z. Stawrowski, Tischner o narodzie i Ojczyźnie

P. Mazurkiewicz, Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stawrowski
Prowadzący grup: Zbigniew Stawrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)