Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of economics thought

General data

Course ID: WSE-PO-HM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of economics thought
Name in Polish: Historia myśli ekonomicznej
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W02, P2_W11

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Rydliński
Group instructors: Andrzej Rudowski, Bartosz Rydliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Rydliński
Group instructors: Bartosz Rydliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Rydliński
Group instructors: Bartosz Rydliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 punkt ECTS - przygotowanie do zajęć, regularna lektura teksów źródłowych


1 punkt ECTS - egzamin ustny podczas zaliczenia na ocenę

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi szkołami myśli ekonomicznej bazując na krytycznej analizie tekstów źródłowych. Studenci w trakcie zajęć zyskają wiedzę z myśli klasycznego liberalizmu, instytucjonalizmu, keynesizmu, neoliberalizmu oraz teorii wzrostu gospodarczego i cyklów koniunkturalnych.

Bibliography: (in Polish)

01. Adam Smith - Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów

02. Thorstein Bunde Veblen - Teoria klasy próżniaczej

03. John Maynard Keynes - Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

04. Joseph A. Schumpeter - Kapitalizm, socjalizm, demokracja

05. Milton Friedman - Związki między wolnością ekonomiczną a wolnością polityczną

06. Tomáš Sedláček - Ekonomia dobra i zła

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Rydliński
Group instructors: Bartosz Rydliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)