Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Political communication

General data

Course ID: WSE-PO-KP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Political communication
Name in Polish: Komunikowanie polityczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) P2_W06, P2_U01, P2_K04

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozpoznawania procesów komunikowania politycznego i analizowania ról uczestników tych procesów. Dzięki udziałowi w zajęciach studenci powinni potrafić posługiwać się narzędziami badawczymi i metodami służącymi do budowania strategii komunikacyjnych. W ramach kursu analizie poddawane są zależności pomiędzy instytucjami politycznymi a komunikacją oraz pomiędzy instytucjami medialnymi a polityką. W kręgu zainteresowania jest więc interakcja zachodząca na linii: aktorzy życia politycznego – media masowe. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy media rzeczywiście sprawują „czwartą władzę”, jak przedstawia się problem ich wolności, niezależności i obiektywności.

Bibliography: (in Polish)

1. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.

2. Janina Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

3. B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

4. B. Dobek-Ostrowska (red.), Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

5. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

6. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000.

7. J. Bobryk, Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2004.

8. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, LTW, Warszawa 2004.

9. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

10. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Muza SA, Warszawa 2000.

11. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

12. G. Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa, Muza SA, Warszawa 1997.

13. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, KUL, Lublin 1992.

14. P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - wie czym jest komunikowanie polityczne i zna jego podstawowe formy, prawidłowo opisuje pozycje uczestników tego procesu a także relacje między nimi.

EK 2 - ma wiedzę na temat rozwoju badań nad komunikowaniem politycznym i oddziaływaniem mediów; zna i rozumie zasady skutecznej komunikacji politycznej.

Umiejętności:

EK 3 - potrafi wymieniać i charakteryzować rożne formy komunikowania politycznego a także zastosować odpowiednie strategie

EK 4 - ma umiejętności rozróżnienia dobrego komunikowania od złego komunikowania i potrafi to wykorzystać w aktywności pozaakademickiej

Kompetencje:

EK 5 - jest otwarty do podejmowania działalności publicznej i w dostosowuje swoje zachowanie i strategie komunikacyjne do konkretnej sytuacji.

EK 6 -szanuje odmienne poglądy, przestrzega zasad prawa, etyki oraz norm współżycia społecznego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin końcowy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Group instructors: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Karolina Ołtarzewska
Group instructors: Karolina Ołtarzewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Group instructors: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)