Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Media and society – persuasion and propaganda

General data

Course ID: WSE-PO-MIS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Media and society – persuasion and propaganda
Name in Polish: Media i społeczeństwo - perswazja i propaganda
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
(in Polish) Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7db7ea9202f2412d81121ded1ed7a520%40thread.tacv2/conversations?groupId=5351748e-d210-4170-898c-91cfd1394bc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.50 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W06, P2_W10,

P2_U02, P2_K02

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniem perswazji i propagandy w przestrzeni społecznej i medialnej.

W czasie zajęć poruszymy kwestie związane z budowaniem przekazu propagandy w oparciu o używanie nowomowy , kategorię "kozła ofiarnego" czy metod weryfikowania informacji (fact-checking).

Głównym celem jest uwrażliwienie studentów na konieczność oddzielania faktów od opinii.

Full description: (in Polish)

1. zajęcia wprowadzające;

2. rola nowomowy i języka w tworzeniu komunikatów;

3. komunikowanie społeczne

4. kreacja wroga w obrazie propagandy -> zadanie dotyczące samodzielnej analizy materiałów informacyjnych,

5. system medialny w Polsce ,

6. przykłady manipulacji w przekazie medialnym --> zadanie dotyczące samodzielnego pokazania i omówienia trzech przykładów dowolnie wybranych manipulacji,

7. weryfikacja informacji, fact-checking,

8. zaliczenie przedmiotu

Bibliography: (in Polish)

m.in.

Dezinformacja w sieci - Analiza wiarygodności kanałów informacyjnych Lipiec 2018.

M. Karwat, Manipulacja w polityce czyli niezbędnik wyborcy, PWN.

Portal Konkret24

M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze, Kraków 2009.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

T. Bielak, G. Ptaszek, Media.PL Badania nad mediami w Polsce, Kraków 2016.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2019.

E. D. Bernays, Propaganda, Wrocław 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń: 55h

Konsultacje: 5h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez:

1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna j e d n a nieobecność.

Usprawiedliwienie powinno być przedłożone na pierwszych zajęciach po nieobecności pod adresem mailowym d.hejj@uksw.edu.pl;

w przypadku nieobecności na więcej niż połowie zajęć – tj. 8 [ośmiu], student nie podlega klasyfikacji);

2. regularne przygotowanie do zajęć, znajomość zadanej literatury, aktywność na zajęciach – dyskusja okrągłego stołu. W przypadku ujawnienia braku przygotowania do zajęć, student ma obowiązek odrobić konkretne zajęcia w ciągu dwóch [dwóch] tygodni na dyżurze;

3. wybranie i opracowanie jednego przykładu "fake-news" oraz przedstawienie go grupie na ostatnich zajęciach (forma prezentacji).

Practical placement: (in Polish)

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę MS Teams.

W trakcie zajęć obowiązkowe korzystanie z kamery.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Bartosz Rydliński
Group instructors: Bartosz Rydliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)