Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Polish politics after 1989

General data

Course ID: WSE-PO-PP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Polish politics after 1989
Name in Polish: Polityka polska po 1989 r.
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W03

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1: Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym w sferze dotyczącej ewolucji systemu politycznego III RP [K_W07+++]

EK2: Zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy społeczno-polityczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_W12+++]

EK3: Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_ U01 ++]

EK 4: Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystanie w polskiej debacie i działalności publicznej po 1989 r. [K_W09 +++] [K_U14 +++] [K_K06 ++]

EK 5: Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym w kontekście przemian systemu politycznego III RP [K_ K02++]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie obecności na wykładach.

Egzamin pisemny w formie testu.

Czas trwania egzaminu: 30 minut.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Antoni Dudek
Group instructors: Antoni Dudek
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia będą prowadzone on-line na kanale: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Antoni Dudek
Group instructors: Antoni Dudek
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Antoni Dudek
Group instructors: Antoni Dudek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)