Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social movements

General data

Course ID: WSE-PO-RS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Social movements
Name in Polish: Ruchy społeczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W02, P2_W07,

P2_W08, P2_K02

Full description: (in Polish)

Ruchy społeczne są ważnym aktorem zbiorowym, czynnikiem sprawczym procesu samoprzekształcania się społeczeństwa. Poznanie teoretycznych koncepcji ma służyć zrozumieniu natury i kondycji współczesnych ruchów społecznych, ich roli i miejsca w przestrzeni społeczno-politycznej. Praktycznym aspektem zajęć jest możliwość wykorzystania omówionych teorii w analizie bieżącej aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Bibliography: (in Polish)

Lapeyronnie D., Interwencja socjologiczna, ruchy społeczne, demokracja w: P. Kuczyński, M. Frybes (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego: wokół socjologii Alaina Touraine'a , Warszawa 1994, s. 83-106.

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej* w: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995, s. 226-232.

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, 24-26, 188-197.

Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 33-43, 250-306.

Rucht D., Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów w: R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 196-212.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa , Kraków 2002, s. 148-176.

Tarrow S., Walka o reformę w: R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 185-193

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 211-232.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

Umiejętności:

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi, opisując i oceniając bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Kompetencje:

EK 4 - student/ka przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać i opisywać wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje i opisuje zaledwie elementy poznanych teorii ruchów społecznych;

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje, opisuje, wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 2 - student identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zidentyfikować i objaśnić charakteru współczesnych ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie identyfikuje charakter współczesnych ruchów społecznych, bez umiejętności ich interpretacji;

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuję ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje, objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuje ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie posługuje się zaledwie kilkoma podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 4 (db): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi, samodzielnie analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych.

Kompetencje:

EK 4 - student/ka przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób

- na ocenę 2 (ndst): nie rozumie znaczenia aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i nie przygotowuje się do niego;

- na ocenę 3 (dst): rozumie znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, ale nie przygotowuje się do niego;

- na ocenę 4 (db): przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym

- na ocenę 5 (bdb): jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)