Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W04, P2_W05,

P2_W07

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Socjologia polityki jako Przedmiot, zadania, zakres i potrzeba socjologii polityki wobec paradygmatycznych różnic w rozumieniu polityki

- Pojęcie cywilizacji i ładu społecznego dla rozumienia procesów i zjawisk politycznych

- Ekonomiczne, społeczne i kulturowe skutki kryzysu cywilizacyjnego i ich znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk politycznych

- Człowiek w sytuacji współczesnego kryzysu cywilizacyjnego

Pełny opis:

1. Przedmiot, zadania, zakres i potrzeba socjologii polityki

2. Socjalizacja polityczna

3. Aktywność społeczno-polityczna

4. Państwo i naród jako przestrzeń działań politycznych

5. Władza jako zjawisko społeczne

6. Zachowania wyborcze – jak i dlaczego ludzie głosują?

7. Wykorzystanie metod analizy przestrzennej w badaniach nad wyborami politycznymi.

8. Socjologia wojny

9. Stereotypy w polityce

10. Media jako narzędzie walki politycznej

11. Badania opinii publicznej i preferencji politycznych

12. Prawica i lewica na Polskiej scenie politycznej

13. Socjologia przemian ustrojów politycznych

14. Podsumowanie

Literatura:

Podstawowa:

Jakub Potulski, Socjologia polityki.

Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann [red.], Zachowania polityczne, t 1 i 2.

Marek Butrym, Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990-2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych.

Literatura dodatkowa:

J. Paweł Gieorgica, Eseje o socjologii polityki, Orientacje społeczne na polskiej scenie politycznej.

Jacek Wódz [red.], Między socjologią polityki a antropologią polityki.

Marek Butrym, Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna

Jerzy Wiatr, Socjologia polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru

ocena na podstawie procentowego wyniku testu:

0-75% - 2

76-80% - 3

81-85% - 3,5

86-90% - 4

91-95% - 4,5

96-100% - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)