Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sociology of politics

General data

Course ID: WSE-PO-SP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Sociology of politics
Name in Polish: Socjologia polityki
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

sociology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W04, P2_W05,

P2_W07

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Socjologia polityki jako Przedmiot, zadania, zakres i potrzeba socjologii polityki wobec paradygmatycznych różnic w rozumieniu polityki

- Pojęcie cywilizacji i ładu społecznego dla rozumienia procesów i zjawisk politycznych

- Ekonomiczne, społeczne i kulturowe skutki kryzysu cywilizacyjnego i ich znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk politycznych

- Człowiek w sytuacji współczesnego kryzysu cywilizacyjnego

Full description: (in Polish)

1. Przedmiot, zadania, zakres i potrzeba socjologii polityki

2. Socjalizacja polityczna

3. Aktywność społeczno-polityczna

4. Państwo i naród jako przestrzeń działań politycznych

5. Władza jako zjawisko społeczne

6. Zachowania wyborcze – jak i dlaczego ludzie głosują?

7. Wykorzystanie metod analizy przestrzennej w badaniach nad wyborami politycznymi.

8. Socjologia wojny

9. Stereotypy w polityce

10. Media jako narzędzie walki politycznej

11. Badania opinii publicznej i preferencji politycznych

12. Prawica i lewica na Polskiej scenie politycznej

13. Socjologia przemian ustrojów politycznych

14. Podsumowanie

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

Jakub Potulski, Socjologia polityki.

Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann [red.], Zachowania polityczne, t 1 i 2.

Marek Butrym, Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990-2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych.

Literatura dodatkowa:

J. Paweł Gieorgica, Eseje o socjologii polityki, Orientacje społeczne na polskiej scenie politycznej.

Jacek Wódz [red.], Między socjologią polityki a antropologią polityki.

Marek Butrym, Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna

Jerzy Wiatr, Socjologia polityki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie przedmiotu:

egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru

ocena na podstawie procentowego wyniku testu:

0-75% - 2

76-80% - 3

81-85% - 3,5

86-90% - 4

91-95% - 4,5

96-100% - 5

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Butrym
Group instructors: Marek Butrym
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Butrym
Group instructors: Marek Butrym
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)