Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Secularization and religion policy

General data

Course ID: WSE-PO-SPR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Secularization and religion policy
Name in Polish: Sekularyzacja i polityka religijna
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W10, P2_W02,

P2_U02, P2_K03

Short description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie zaznajomienie studentów ze zjawiskiem sekularyzacji, różnymi teoriami socjologicznymi i politologicznymi na ten temat. Drugim wątkiem zajęć jest omówienie różnych wariantów polityki religijnej podejmowanej w państwach europejskich oraz prowadzonej przez instytucje międzynarodowe takie, jak Unia Europejska czy Rada Europy.

Full description: (in Polish)

W ramach wykładu omawiane będzie zjawisko sekularyzacji oraz socjologiczne i politologiczne teorie jego eksplikacji. Szczególnie istotne jest zauważenie różnicy w naukowym podejściu do tego zjawiska miedzy latami 60-tymi dwudziestego wieku a aktualny podejściem. W szczególności chodzi o rozróżnienie tezy deskryptywnej i normatywnej w samej teorii sekularyzacji oraz o nowe zjawiska tym deprywatyzacja religii czy odkościelniennie. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi typami relacji państwo - polityka - religia, w tym także z różnym modelami polityki wyznaniowej. odnosi sie to zarówno do poziomu państwa narodowego, jak i organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Rada Europy. Wreszcie chodzi o zapoznanie słuchaczy z różnym społecznym i politycznym oddziaływaniem różnych religii występujących w Europie, oraz ich wpływem na ewentualne zmiany modelu cywilizacyjnego.

Bibliography: (in Polish)

R. Brague, Sur la religion, Flamarion 2018

J.-L. Marion, Breve apologie your un moment catholique, Grasset 2017

R. Remont, Religion et pocięte en Europe, Seuil 1998

P. Manent, Beyond Radical Secularism, St. Augustine Press 2016

T. Eagleton, Kultura a śmierć Boga, Aletheia 2014

T. Eagleton, Rozum, wiara i rewolucja, Wydawnictwo UJ 2010

T. Crane, Sens wiary. Religia z punktu widzenia ateisty, PIW 2019

P. Beyer, Religia i globalizacja, Nomos 2005

P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Nomos 2005

J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos 2005

G. Widengren, Fenomenologia religii, Nomos 2008

T. Nagel, Mind and Cosmos, Oxford University Press 2012

C. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press 2007

P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Morpho 2018

J.-F. Poisson, L'islam a la conquete de l"Occident, Rocher 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. Zaznajomienie się z przebiegiem i eksplikacją procesów sekularyzacji w świecie zachodnim.

2. Ogólna wiedza o styku religii i polityki.

3. Poznanie różnych modeli polityki wyznaniowej prowadzonej na poziomie państwowym.

4.Zapoznanie się z nowym modelem polityki wyznaniowej uprawianej na poziomie organizacji międzynarodowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywny udział w zajęciach. Obecność obowiązkowa. Rozmowa zaliczeniowa na zakończenie semestru.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Urszula Góral, Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)