Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Translation

General data

Course ID: WSE-PO-TR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Translation
Name in Polish: Translatorium
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: English
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

P2_U07

Preliminary Requirements:

(in Polish) język angielski, poziom B1


Short description:
Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza, dyskusja, oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie. Także tematem zajęć będzie zdefiniowanie i rozpoznanie czynników i procesu który

1) Tłumaczenie (indywidualne + w grupie)

2) Analiza (indywidulna + w grupie) i Dyskusja w grupie

3) Teksty

W ramach zajęć wykorzystywane są teksty, wymienione poniże w ‘Literaturze”

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

P2-U07

Student na bardzo dobrą ocenę: Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Student na dobrą ocenę: Ma pewną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

P2_U02,

Student na bardzo dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

Student na dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne.

P2_K01,

Student na bardzo dobrą ocenę: Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować proces samokształcenia oraz uczenia innych.

P2_K02

Student na bardzo dobrą ocenę: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznymoraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Partycypacja na zajęciach 50%

2. Praca Domowa: lektura artykułów oraz tłumaczenia tekstów 50%

1 ECTS = 30 (25) godzin

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Indywidualna lektura literatury: 30 godzin

Przygotowanie tłumaczeń/pracy domowej: 60 godzin

Suma godzin: 120 [90/30(25)=2]

Liczba ECTS: 4

Kryteria oceniania:

Bardzo dobra: od 80%

Dobra+: 75% - 79%

Dobra: 65% - 74%

Dostateczna+: 60% - 64%

Dostateczna: 50% - 59%

1. In-class participation: O partycypacji na zajęciach

Obecność

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

• Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności

• Więcej niż 2 nieobecności = niezaliczeni punktów partycypacji na zajęciach.

• 2 spóźnienia (<niż 15 minut) = kwadrans akademicki w wyjątkowych przypadkach

To znaczy, kolejne nieobecności = -2% ostatecznej oceny za każdy dzień

Aktywna partycypacja na zajęciach poprzez:

• przyjście na czas na zajęcia;

• wyłączenie wszelkich komórek, skrzynek pocztowych, chats, lub innych czynności w trakcie zajęć.

• aktywne słuchanie (zrozumienie i zadawanie pytań po wypowiedziach innych),

• aktywne czytanie tekstów w trakcie zajęć, oraz

• aktywne mówienie i partycypacja w dyskusjach.

Bierna lub negatywna partycypacja na zajęciach będzie uwzględniona w ocenie „Partycypacji”.

2. Homework: Lekcje domowe

Ocena za lekcje domowe będzie na podstawie dwóch wykonanych czynności:

• przeczytanie artykułów i czytań zadanych na lekcję

• pisanie dobrych notatek (z czytań)

o Notatki studenci mogą wykorzystać przy pisaniu „In-class quizzes.”

• wykonanie zadanych lekcji na dane zajęcia

Lekcje domowe, by uzyskać ocenę, muszą być odrobione przed zaczęciem danych zajęć. Nie będą przyjęte lekcje domowe spóźnione no late homework will be accepted! Wyjątek stanowi tylko wtedy, gdy student pokaże zwolnienie lekarskie, zatwierdzone przez Dziekanat.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Julia Anderlé De Sylor, Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Julia Anderlé De Sylor, Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 godz. – aktywny udział w ćwiczeniach = 1 pkt ECTS

30 godz. –czytanie literatury = 1 pkt ECTS

60 godz. – tłumaczenie tekstów, praca domowa = 2 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Colina, Sonia (2015). Fundamentals of Translation.Cambridge University Press.

Ahmed et al. (2021). "Common Problems in Translation of Political Texts: The Case of English and Kurdish Languages." Canadian Journal of Language and Literature Studies. Vol. 1(2), 2021, pp.11-23.

Kennedy, John F. (1960). "Your generous invitiation." Speech to the Greater Houston Ministerial Association on the topic of Religion.

https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/john-f-kennedy-and-religion

Korzeniowska, Aniela and Kuhiwczak (2005). Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw.

Roosevelt Archival Documents (Birth Certificate, Grade School Transcript). http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/

Scharif, M. (2017). "Reading as an Essential Step in Translation." Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 8, June.

BBC Articles

"Visitors among 8 killed in blasts in Insein Jail."

Gritten, David (2022). "Elnaz Rekabi: Iranian climber 'says hijab fell off accidentally' at competition." https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63297219

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)