Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej

General data

Course ID: WSE-PS-WZPiEPA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

sociology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Bibliography: (in Polish)

Srokosz J., Sulikowski A., Wstęp do prawoznawstwa, Opole 2014.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W1 - Student ma wiedzę o normach i regułach prawnych i organizacyjnych, organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,

naturze, zmianach i sposobach działania; ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

U1 - Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu pracy socjalnej; wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K1 - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bdb – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa i administracji, analizuje struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu.

Na ocenę db - student definiuje większość pojęć z zakresu prawa i administracji, analizuje wybrane struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje wybrane zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu.

Na ocenę dst - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa i administracji, analizuje niektóre struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z podstawowej literatury przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Agnieszka Zduniak
Group instructors: Agnieszka Zduniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 13 places more information
Coordinators: Agnieszka Zduniak
Group instructors: Agnieszka Zduniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 12 places more information
Coordinators: Agnieszka Zduniak
Group instructors: Agnieszka Zduniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjalnej

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjalnej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)