Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WzC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z coachingu
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W01, SO2_W06,

SO2_U06, SO2_U07,

SO2_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi coachingu.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci opanują oni podstawowe umiejętności w zakresie stosowania metody coachingowej, jak również zapoznają się z popularnymi technikami oraz narzędziami coachingowymi. Studenci nabędą również umiejętność praktycznego zastosowania metodologii coachingowej w celu motywowania i rozwoju interpersonalnego jednostek. Warsztaty będą miały formę zajęć kursowych z wykorzystaniem metod aktywizujących takich jak: ćwiczenia, dyskusje, mini sesje coachingowe, action learning. Dzięki odpowiednio dobranej tematyce, jak również metodom dydaktycznym efektem zajęć będzie wzrost kompetencji studentów w zakresie posługiwania się metodami coachingowymi w praktyce rozwoju indywidualnego.

Literatura:

Passmore J., Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalisty, Muza, Warszawa 2012.

Rogers J. Coaching. Podstawy umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Sęp K., Mapa marzeń, mapa celów, Akademia Skutecznego Działania Iwony Walewskiej-Opiełki, Warszawa 2014.

Starr J., Coaching. Procesy, zasady, umiejętności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha?, Aetos Media, Cieszyn 2008.

Thrope A., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.

Whitmore J., Coaching: trening efektywności, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2011.

Wilczyńska M. i inni, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Zubrzycka-Nowak M., Rybczyńska K., Monostori S., Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)