Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Contemporary challenges of polish society in the context of health and quality of life

General data

Course ID: WSE-SO-ZR-WWSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Contemporary challenges of polish society in the context of health and quality of life
Name in Polish: Współczesne wyzwania społeczeństwa polskiego w kontekście zdrowia i jakości życia (ZR-3)
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Drzewek
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Katarzyna Drzewek
Group instructors: Katarzyna Drzewek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) - 10 h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu - 15 h

- przygotowanie oraz zaprezentowanie prezentacji dotyczącej tematów zaproponowanych przez prowadzącą na zajęciach - 15h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie egzaminu pisemnego) - 20 h

60 h : 30 h = 2 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Cel wykładu : studenci na zajęciach będą zdobywać wiedzę z zakresu problematyki współczesnych wyzwań społeczeństwa polskiego w kontekście zdrowia i jakości życia.

Full description: (in Polish)

Uczestnicy będą zgłębiać zagadnienia zgodnie z przyjętą (autorską) treścią programową zajęć. Zajęcia będą miały charakter interaktywny, dlatego też na każde zajęcia studenci zobowiązani będą do przeczytania, zadanego wcześniej, adekwatnego do omawianego problemu, tekstu lub przygotowania prezentacji na podany temat zajęć. Dodatkowo, prezentowane będą wyniki aktualnych badań socjologicznych np. (CBOS), monitorujących aktualny stan społeczeństwa polskiego. Pozyskana w ten sposób wiedza stanie się podstawą do prowadzenia dyskusji.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1. Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012. (fragmenty)

2. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. Jacek Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006. (fragmenty)

3. Zdrowy styl życia wyzwania XXI wieku, red. Agata Kobyłka, Mateusz Gortat, Wydawnictwo naukowe SMN, Lublin 2020. (fragmenty)

4. Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku, red. Norbert Laurisz, Wydawca Fundacja gospodarki i administracji publicznej, Kraków 2020 (fragmenty)

5. Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, red. Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2020. (fragmenty)

6. Socjologia. Analiza społeczeństwa, red. Piotr Sztompka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012. (fragmenty)

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)