Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-EZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia publicznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W05, ZP1_U10, ZP1_U16, ZP1_U18, ZP1_K05

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii filozofii, podstawowa wiedza z zakresu etyki ogólnej oraz mechanizmów życia społecznego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są etyczne aspekty współczesnych zjawisk społecznych i politycznych, takich jak np. polityka niedyskryminacji, ochrona genomu ludzkiego, surogacja czy dobrostan zwierząt.Ponadto bardziej ogólne problemy etyczne jak np neutralność światopoglądowa, sprawiedliwość w życiu społecznym czy zagadnienie przebaczenia.

Pełny opis:

1. Etyka, etologia, teologia moralności czy socjologia moralności?

2. Antropologiczne podstawy etyki. Personizm a personalizm.

3. Wolność i odpowiedzialność człowieka

4. Moralność ludzkich czynów: przedmiot, cel, okoliczności

5. Czyny moralnie dobre i moralne złe. Czyny wewnętrznie złe

6. Sumienie człowieka

7. Prawo naturalne

8. Teoria cnoty Arystotelesa

9. Czy jest sfera prywatna a czym publiczna?

10. Neutralność światopoglądowa a naturalność aksjologiczna

11. Różne koncepcje sprawiedliwości. Sprawiedliwość według Arystotelesa.

12. Początek i koniec ludzkiego życia: aborcja, eutanazja, eksperymenty na embrionach ludzkich – regulacje prawne międzynarodowe i krajowe

13. Kara śmierci

14. Udoskonalanie człowieka – eugenika liberalna

15. Polityka niedyskryminacji

16. Legalizacja związków jednopłciowych

17. Prawo do sprzeciwu sumienia

18. Prawa zwierząt czy dobrostan zwierząt?

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

2. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.

3. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.

4. L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

5. W. Galewicz (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2006.

6. T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.

7. E. Sgreccia, T. Styczeń (red.), Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Lublin 1999.

8. K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Etyka życia publicznego, Poznań 2009.

9. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2001.

10. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004.

11. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, warszawa 2003.

12. M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka, Warszawa 2014.

13. P. Mazurkiewicz, W krainie bezżenności, Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na zajęcia, aktywność podczas zajęć oraz indywidualna rozmowa zaliczeniowa w formie ustnej.

Dopuszczalne są dwie nieobecności za zajęciach. Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)