Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-EZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia publicznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W05, ZP1_U10, ZP1_U16, ZP1_U18, ZP1_K05

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii filozofii, podstawowa wiedza z zakresu etyki ogólnej oraz mechanizmów życia społecznego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są etyczne aspekty współczesnych zjawisk społecznych i politycznych, takich jak np. polityka niedyskryminacji, ochrona genomu ludzkiego, surogacja czy dobrostan zwierząt.Ponadto bardziej ogólne problemy etyczne jak np neutralność światopoglądowa, sprawiedliwość w życiu społecznym czy zagadnienie przebaczenia.

Pełny opis:

1. Etyka, etologia, teologia moralności czy socjologia moralności?

2. Czy jest sfera publiczna?

3. Personizm a personalizm

4. Neutralność światopoglądowa a naturalność aksjologiczna

5. Różne koncepcje sprawiedliwości

6. Początek i koniec ludzkiego życia – regulacje prawne

7. Udoskonalanie człowieka – eugenika liberalna

8. Polityka niedyskryminacji

9. Legalizacja związków jednopłciowych

10. Wolność słowa a cenzura prewencyjna w mediach elektronicznych

11. Femiznim i maskulinizm

12. Ekologia a ekologizm

13. Prawo do sprzeciwu sumienia

14. Prawa czy dobrostan zwierząt

15. Czy wojna może być sprawiedliwa?

16. Przebaczenie i pojednanie

17. Surogacja i handel dziećmi

18. Wartości w praktyce politycznej

19. Konflikt i kompromis

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

2. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.

3. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.

4. L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

5. W. Galewicz (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2006.

6. T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.

7. E. Sgreccia, T. Styczeń (red.), Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Lublin 1999.

8. K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Etyka życia publicznego, Poznań 2009.

9. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2001.

10. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004.

11. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, warszawa 2003.

12. M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka, Warszawa 2014.

13. P. Mazurkiewicz, W krainie bezżenności, Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na zajęcia, aktywność podczas zajęć oraz indywidualny egzamin końcowy w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)