Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics in public life

General data

Course ID: WSE-ZP-EZP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics in public life
Name in Polish: Etyka życia publicznego
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ZP1_W05, ZP1_U10, ZP1_U16, ZP1_U18, ZP1_K05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna wiedza z zakresu historii filozofii, podstawowa wiedza z zakresu etyki ogólnej oraz mechanizmów życia społecznego.

Short description: (in Polish)

Podczas zajęć omawiane są etyczne aspekty współczesnych zjawisk społecznych i politycznych, takich jak np. polityka niedyskryminacji, ochrona genomu ludzkiego, surogacja czy dobrostan zwierząt.Ponadto bardziej ogólne problemy etyczne jak np neutralność światopoglądowa, sprawiedliwość w życiu społecznym czy zagadnienie przebaczenia.

Full description: (in Polish)

1. Etyka, etologia, teologia moralności czy socjologia moralności?

2. Antropologiczne podstawy etyki. Personizm a personalizm.

3. Wolność i odpowiedzialność człowieka

4. Moralność ludzkich czynów: przedmiot, cel, okoliczności

5. Czyny moralnie dobre i moralne złe. Czyny wewnętrznie złe

6. Sumienie człowieka

7. Prawo naturalne

8. Teoria cnoty Arystotelesa

9. Czy jest sfera prywatna a czym publiczna?

10. Neutralność światopoglądowa a naturalność aksjologiczna

11. Różne koncepcje sprawiedliwości. Sprawiedliwość według Arystotelesa.

12. Początek i koniec ludzkiego życia: aborcja, eutanazja, eksperymenty na embrionach ludzkich – regulacje prawne międzynarodowe i krajowe

13. Kara śmierci

14. Udoskonalanie człowieka – eugenika liberalna

15. Polityka niedyskryminacji

16. Legalizacja związków jednopłciowych

17. Prawo do sprzeciwu sumienia

18. Prawa zwierząt czy dobrostan zwierząt?

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

2. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.

3. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.

4. L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

5. W. Galewicz (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2006.

6. T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.

7. E. Sgreccia, T. Styczeń (red.), Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Lublin 1999.

8. K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Etyka życia publicznego, Poznań 2009.

9. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2001.

10. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004.

11. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, warszawa 2003.

12. M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka, Warszawa 2014.

13. P. Mazurkiewicz, W krainie bezżenności, Kraków 2014.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą oceny jest obecność na zajęcia, aktywność podczas zajęć oraz indywidualna rozmowa zaliczeniowa w formie ustnej.

Dopuszczalne są dwie nieobecności za zajęciach. Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Mazurkiewicz
Group instructors: Piotr Mazurkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)