Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Management Theories

General data

Course ID: WSE-ZP-TZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Management Theories
Name in Polish: Teorie zarządzania
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

management and quality sciences

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot podejmuje kwestie związane z najważniejszymi teoriami zarządzania, które ukształtowały się na przestrzeni XX i XXI wieku.

Full description: (in Polish)

Przedmiot podejmuje kwestie związane z najważniejszymi teoriami zarządzania, które ukształtowały się na przestrzeni XX i XXI wieku. Wprowadza studenta w tematykę organizacji, planowania, przewodzenia i kontroli, wskazując jednocześnie na możliwości ich zastosowania w praktyce. Poszczególne teorie zostaną zilustrowane konkretnymi przykładami oraz wzbogacone o analizę studium przypadków.

Bibliography: (in Polish)

 J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 T. Erikson, Otoczeni przez idiotów, Kraków 2017

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

 C. Lowney, Heroiczne przywództwo, Kraków 2019

 J. Manney, T. Hipskind, M. Sparough, Jak podejmować decyzje, Kraków 2021

 M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, różne wydania

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład ECTS 2

obecność na wykładach oraz udział w dyskusjach - 30 godzin

samodzielne pogłębianie wiedzy np. poprzez lekturę wskazanych opracowań i publikacji - 14 godzin

przygotowanie do egzaminu - 6 godzin

Łącznie: 50 godzin/25=2

Absolwent zna i rozumie:

- poszczególne teorie w zakresie zarządzania

- znaczenie ważniejszych terminów w tym obszarze

- ewolucję teorii zarządzania i procesy zachodzące w ramach różnych nurtów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- obecność podczas zajęć i aktywność w ramach inicjowanych przez prowadzącego dyskusji

- egzamin ustny w formie odpowiedzi na wskazane wcześniej przez prowadzącego zagadnienia.

Practical placement: (in Polish)

-

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot podejmuje kwestie związane z najważniejszymi teoriami zarządzania, które ukształtowały się na przestrzeni XX i XXI wieku.

Full description: (in Polish)

Przedmiot podejmuje kwestie związane z najważniejszymi teoriami zarządzania, które ukształtowały się na przestrzeni XX i XXI wieku. Wprowadza studenta w tematykę organizacji, planowania, przewodzenia i kontroli, wskazując jednocześnie na możliwości ich zastosowania w praktyce. Poszczególne teorie zostaną zilustrowane konkretnymi przykładami oraz wzbogacone o analizę studium przypadków.

Bibliography: (in Polish)

 J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 T. Erikson, Otoczeni przez idiotów, Kraków 2017

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

 C. Lowney, Heroiczne przywództwo, Kraków 2019

 J. Manney, T. Hipskind, M. Sparough, Jak podejmować decyzje, Kraków 2021

 M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, różne wydania

Wymagania wstępne: (in Polish)

-

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Zakrzewski
Group instructors: Piotr Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)