Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ziołowa moc na Bielanach – warsztaty terenowe rozpoznawania i zastosowania ziół

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-U2-ZMNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ziołowa moc na Bielanach – warsztaty terenowe rozpoznawania i zastosowania ziół
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WG; P6U_U; P6S_KK

Skrócony opis:

Ziołowa moc na Bielanach – warsztaty terenowe rozpoznawania i zastosowania ziół. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi, wybranymi zagadnieniami ziołolecznictwa oraz rozpoznawania ziół.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie niektórych właściwości leczniczych wybranych surowców zielarskich obszaru flory warszawskich Bielan.

Formuła: warsztaty terenowe.

Literatura:

Literatura:

Falzon CC, Balabanova A. Phytotherapy: An Introduction to Herbal Medicine. Prim Care. 2017 Jun;44(2):217-227. doi: 10.1016/j.pop.2017.02.001. PMID: 28501226.

Pauli GF. Fitoterapia. Editorial. Fitoterapia. 2011 Jan;82(1):1-4. doi: 10.1016/j.fitote.2010.11.019. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21111793.

Antonio GD, Tesser CD, Moretti-Pires RO. Phytotherapy in primary health care. Rev Saude Publica. 2014 Jun;48(3):541-53. doi: 10.1590/S0102-311X2007000600021. PMID: 25119949; PMCID: PMC4203080.

Saller R, Melzer J, Meng G, von Mandach U, Fürer K, Schwabl H, Vennos C. Wirksamkeitsnachweis in der phytotherapie [Efficacy in phytotherapy]. Forsch Komplementmed. 2014;21 Suppl 1:19-28. German. doi: 10.1159/000362394. Epub 2014 Jul 4. PMID: 25012283.

Kraft K, Langhorst J. Phytotherapy - new developments and insights into practice. Forsch Komplementmed. 2014;21(6):345-6. doi: 10.1159/000370020. Epub 2014 Dec 1. PMID: 25592944.

Wold K. Herbal medicine. Kans Nurse. 2007 May;82(5):6-8. PMID: 17633503.

Literatura uzupełniająca

Alvim NAT, Ferreira MA, Cabral IE, Almeida AJ., Filho The use of medicinal plants as a therapeutical resource: from the influences of the professional formation to the ethical and legal implications of its applicability as an extension of nursing care practice. Rev Latino-Am Enfermagem. 2006;14(3):316–323. doi: 10.1590/S0104-11692006000300003.

Badke MR, Budó MLD, Silva FM, Ressel LB. Plantas medicinais: o saber sustentado na prática do cotidiano popular. Esc. Anna Nery. 2011;15(1):132–139. doi: 10.1590/S1414-81452011000100019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6S_WG-– zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

P6U_U- potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;

P6S_KK jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Udział w zajęciach - 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu - 15 godzin

ECTS: 1

Suma godzin: 30 = 1 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymaganych jest 100% obecności oraz aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ziołowa moc na Bielanach – warsztaty terenowe rozpoznawania i zastosowania ziół. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi, wybranymi zagadnieniami ziołolecznictwa oraz rozpoznawania ziół.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie niektórych właściwości leczniczych wybranych surowców zielarskich obszaru flory warszawskich Bielan.

Formuła: warsztaty terenowe.

Literatura:

Literatura:

Falzon CC, Balabanova A. Phytotherapy: An Introduction to Herbal Medicine. Prim Care. 2017 Jun;44(2):217-227. doi: 10.1016/j.pop.2017.02.001. PMID: 28501226.

Pauli GF. Fitoterapia. Editorial. Fitoterapia. 2011 Jan;82(1):1-4. doi: 10.1016/j.fitote.2010.11.019. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21111793.

Antonio GD, Tesser CD, Moretti-Pires RO. Phytotherapy in primary health care. Rev Saude Publica. 2014 Jun;48(3):541-53. doi: 10.1590/S0102-311X2007000600021. PMID: 25119949; PMCID: PMC4203080.

Saller R, Melzer J, Meng G, von Mandach U, Fürer K, Schwabl H, Vennos C. Wirksamkeitsnachweis in der phytotherapie [Efficacy in phytotherapy]. Forsch Komplementmed. 2014;21 Suppl 1:19-28. German. doi: 10.1159/000362394. Epub 2014 Jul 4. PMID: 25012283.

Kraft K, Langhorst J. Phytotherapy - new developments and insights into practice. Forsch Komplementmed. 2014;21(6):345-6. doi: 10.1159/000370020. Epub 2014 Dec 1. PMID: 25592944.

Wold K. Herbal medicine. Kans Nurse. 2007 May;82(5):6-8. PMID: 17633503.

Literatura uzupełniająca

Alvim NAT, Ferreira MA, Cabral IE, Almeida AJ., Filho The use of medicinal plants as a therapeutical resource: from the influences of the professional formation to the ethical and legal implications of its applicability as an extension of nursing care practice. Rev Latino-Am Enfermagem. 2006;14(3):316–323. doi: 10.1590/S0104-11692006000300003.

Badke MR, Budó MLD, Silva FM, Ressel LB. Plantas medicinais: o saber sustentado na prática do cotidiano popular. Esc. Anna Nery. 2011;15(1):132–139. doi: 10.1590/S1414-81452011000100019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)