Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Metodyka pisania pracy dyplomowej

General data

Course ID: WSR-NRN-1-MPPD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Metodyka pisania pracy dyplomowej
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II roku - niestacjonarne I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy dyplomowej, poprzez zaplanowanie, przegląd literatury, krytyczną analizę materiału teoretycznego i opis badania.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy dyplomowej, poprzez zaplanowanie, przegląd literatury, krytyczną analizę materiału teoretycznego i opis badania.

Studenci podczas zajęć, projektują badania własne lub uczestniczą w projekcie wspólnym. Analizują raporty z badań lub artykuły naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych. Poruszane zagadnienia merytoryczne będą podporządkowane formalnym i metodologicznym etapom pracy badawczej. Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach dotyczą:

1. Kompozycja i wymogów formalnych stawianych pracom empirycznym z zakresu nauk społecznych.

2. Koncepcja pracy, problem, hipotezy i pytania badawcze.

3. Przeprowadzenie badań.

4. Przegląd literatury.

5. Napisanie fragmentów pracy według określonych standardów.

Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz repozytoriów internetowych (m. in. EBSCO).

Bibliography: (in Polish)

•Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

•Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

•Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

•Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

•Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

NRL_W01, NRL_W02, NRL_W14, NRL_W17, NRL_W19, NRL_U03, NRL_U18, NRL_K07, NRL_K08, NRL_K10

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Lista obecności sprawdzana będzie na każdych zajęciach, dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwiona nieobecności. Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Na ocenę końcową składają się 

- aktywność na zajęciach,

-ocena pracy zaliczeniowej na podstawie kryteriów przedstawionych studentom w czasie zajęć

- ocena ciągła zadań wykonywanych w grupach.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-4PXaf50aJuyXbTUsJVEeY5t76GJjwNGdBQePEvRw8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6c6acb8-3b77-49b9-a3b4-98e25e108667&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy dyplomowej, poprzez zaplanowanie, przegląd literatury, krytyczną analizę materiału teoretycznego i opis badania.

Bibliography: (in Polish)

•Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

•Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

•Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

•Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

•Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS

udział w zajęciach = 10 godz.

Wykonanie zadań poza zajęciami = 40 godz.

Przegląd literatury niezbędny do wykonania zadań poza zajęciami = 40 godz. suma godzin = 90

liczba ECTS: 90 / 30 = 3

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy dyplomowej, poprzez zaplanowanie, przegląd literatury, krytyczną analizę materiału teoretycznego i opis badania.

Bibliography: (in Polish)

•Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

•Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

•Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

•Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

•Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)