Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia współczesnej rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1ZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia współczesnej rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W12; NRL_U01; NRL_U02; NRL_U07; NRL_U10; NRL_K03; NRL_K06; NRL_K09

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagrożeniami występującymi w rodzinie. Omówione zostaną - oprócz już dobrze rozpoznanych - zagrożenia związane z nowymi zjawiskami, które pojawiły się we współczesnym świecie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W04 - student ma podstawową wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności związanych z zagrożeniami rodziny i jej członków.

NRL_W12 - student ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu rozpoznania problemów związanych z zagrożeniami współczesnej rodziny.

NRL_U02 - student, pod kierunkiem wykładowcy, po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia rodziny, potrafi zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe.

NRL_U07 - student potrafi, pod kierunkiem wykładowcy, wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom współczesnych rodzin.

NRL_U10 - student posiada umiejętności rozpoznania problemów społecznych związanych z zagrożeniami rodziny i jej członków.

NRL_K03 - student docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny.

NRL_K06 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku zagrożenia współczesnej rodziny.

NRL_K09 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, kuratora rodzinnego w obszarze zagrożeń współczesnej rodziny.

Opis ECTS: 2

Godziny kontaktowe: wykład 12 godz.

Przygotowanie praktycznej pracy zaliczeniowej pisemnej: 20 godz.

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 20 godz.

Liczba godzin: 52 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagrożeniami występującymi w rodzinie. Omówione zostaną - oprócz już dobrze rozpoznanych - zagrożenia związane z nowymi zjawiskami, które pojawiły się we współczesnym świecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.