Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11,

NRM_U12,

NRM_U14,

NRM_K04Skrócony opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i na elementarnym poziomie interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Pełny opis:

Student/ka wie czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demogrtaficzne, poznaje charakterystykę procesów ludnościowych, zna oraz na elementarnym poziomie interpretuje zachodzące współcześnie przemiany ludnościowe.

Literatura:

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznycm zarysie, Scholar, Warszawa 2004.

J.Z.. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

D. Tułowiecki, Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa socjalanego. Studium wybranych zagrożeń, "Studia nad Rodzina" 2018, nr 2 (47), s. 17-51.

D. Svyrydenko, D. Tułowiecki, Family policy of the state as a response to social security threats. Selected Problems, "Future Human Image" 2018, v. 10, p. 92-102.

Przemiany demografioczne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, red. B. Kłos, P. Russel, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, red. M. Pawlus, M, Chamarczuk, TNFS, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W11,

Student/Studentka - posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego

związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

NRM_U12,

- posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej

pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRM_U14,

- posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu

różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie

NRM_K04.

- aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

WIEDZA:

Student/Studentka - ma elementarną wiedzę o procesach ludnościowych.

UMIEJETNOŚCI:

Student/ka - posiada elementarną umiejętność obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Potrafii wiazać procesy ludnosciowe z jakoscią życia rodzinnego.

KOMPETENCJE:

Student/ka - ma świadomość powiązań między procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

1 ECTS:

10 godz - konwersatorium

20 godz - przygotowanie do testu w Moodle / praca zaliczeniowa (demokratyczny wybór studentów)

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy:

5.0 ≥ 90%

4,5 ≥ 80%

4,0 ≥ 70%

3,5 ≥ 60%

3,0 ≥ 50%

2,0 ≤ 49%

Praca końcowa:

Merytoryczność.

Terminologia.

Umiejetnośc analizy izjawisk ludnościowych.

Terminowość.

Poprawnośc edycji tekstu i plików.

Forma zaliczenia jest wspólna decyzją wykładowcy i studentów.

Aktywność na zajęciach - może podnieść ilośc pkt o 10%

W sytuacji braku przygotowań studentów do zajęć lub po odbyciu zajęć niesynchronicznych w postaci zadaniowej, wykładowca może zastosować kolokwia wejściowe z materiału poleconego do przygotowania w ramach studium indywidulanego lub inne metody weryfikacji zrealizowanych zadań. Brak zaliczenia takiego kolokwium oznacza konieczność zaliczenia danego materiału na konsultacjach w postaci ustnej wypowiedzi; w innej sytuacji brak realizacji takiego zadania oznacza niemożność uzyskania zaliczenia na poziomie oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i na elementarnym poziomie interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Wymagania wstępne:

Znajomośc procesów społecznych i przemian życia rodzinnego. Umiejetność analizy powiazań róznych aspektów życia społęcznego i życia rodzinnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.