Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-Z-MINWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje w sporach rodzinnych i sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z przyczynami powstawania konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz zasadami funkcjonowania mediacji w sporach rodzinnych. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do diagnozowania konfliktów małżeńskich i rozumienia szerszego ich kontekstu.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny.

2. Dynamika związku małżeńskiego (dynamika intymności, namiętności i zaangażowania).

3. Kryzysy w małżeństwie i zagadnienie zdrady.

4. Konflikty rodzinne.

5. Studia przypadków z praktyki psychologicznej.

6. Mediacja rodzinna.

Literatura:

Chełpa, T., Witkowski, M. (2015). Psychologia konfliktów. Wyd. Bez Maski.

Cynkier, E.M. (2011). Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Czwartosz, E. (2003). Negocjacje i mediacje konfliktów w edukacji. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. WIP. W-wa, s. 72 – 90.

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wyd. UJ.

Haman, W., Gutt, J. (2008). Docenić konflikt. Zysk i S-ka.

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych“, CH Beck, Warszawa 2007

Larsson, L. (2009). Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Leu, L. (2016). Ćwiczenia uzupełniające do Porozumienia bez przemocy (NVC). Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

M.Deutsch, P.Coleman (red.) 2005. Rozwiązywanie konfliktów. Wyd. U.J.

Moore, Ch. (2012). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Wolters Kluwer.

Oyster, C.K. (2002). Grupy. Zysk i S-ka. Rozdz. 9.

Podesky, C.P. Greenberger, D. (2018). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę myślenia.

Rosenberg, M.B. (2003). Porozumienie Bez Przemocy: Język Serca. Warszawa: Jacek Santorski.

Rosenberg, M.B. (2008). Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy. Wyd. Czarna Owca.

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Wilmot, W.W., Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Wyd. PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.