Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Communication in social media

General data

Course ID: WT-DKS-DMK
Erasmus code / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Journalism and reporting The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Communication in social media
Name in Polish: Komunikacja w mediach społecznościowych
Organizational unit: Institute of Media Education and Journalism
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat komunikacji w mediach społecznościowych - jej genezy, specyfiki, panujących w niej zasad. Prezentuje panoramę mediów społecznościowych, ich zastosowanie w różnych obszarach biznesu. Uczy planowania działań komunikacyjnych za pomocą tych kanałów. Inspiruje do świadomego posługiwania się mediami społecznościowymi - zarówno jako użytkownik, jak i odbiorca.

Full description: (in Polish)

1. Geneza Internetu jako medium.

2. Powstanie mediów społecznościowych.

3. Technologie marketingowe związane z mediami społecznościowymi.

4. Typy mediów społecznościowych, charakterystyka największych serwisów w Polsce i serwisów najczęściej wykorzystywanych w komunikacji biznesowej.

5. Influencerzy - blogerzy i vlogerzy. Charakterystyka zjawiska, metody współpracy, organizacja współpracy.

5.Media społecznościowe w biznesie. Różne poziomy dojrzałości firm do mediów społecznościowych. Przygotowanie firmy do wejścia do mediów społecznościowych.

6. Strategia komunikacji w mediach społecznościowych: analiza sytuacji wyjściowej, mierzalne cele, główna idea, kluczowe przekazy, narzędzia oraz proponowany sposób oceny efektów. Harmonogram i budżet.

8. Ocena efektów działań w mediach społecznościowych.

9. Narzędzia wspierające komunikację w mediach społecznościowych.

10. Polski rynek usług wspierających działania w mediach społecznościowych. Rodzaje podmiotów. Sposoby organizacji działań w mediach społecznościowych.

11. Wyzwania mediów społecznościowych - Rzetelność i wiarygodność informacji

12. Kryzysy w mediach społecznościowych

13. Relacje mediów społecznościowych z tradycyjnym marketingiem/PR. Różnice między mediami społecznościowymi a tradycyjnymi mediami.

14. Przyszłość mediów społecznościowych.

15. Zajęcia zaliczeniowe

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Społeczeństwo sieci, M. Castells, Warszawa 2009

2. Siła tożsamości, M. Castells, Warszawa 2009

3. Koniec tysiąclecia, M. Castells, Warszawa 2009

4. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości /, G. Mazurek, Warszawa 2012

5. Social Media Marketing, L. Evans, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

6. Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, G. Mazurek, Warszawa 2008

7. Treść jest kluczowa, A. Handley, C.C. Chapman (red.), Gliwice 2012,

Literatura uzupełniająca:

1. Bloger i social media, T. Tomczyk, Warszawa 2015

2. WebShows. Sekrety wideo w internecie, K. Gonciarz, Kraków 2012

3. Video marketing nie tylko na YouTube, M. Daniłoś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

4. E-biznes. Poradnik praktyka, M. Dutko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013,

5. Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, A. Miotk, Gliwice 2013,

6. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, N. Carr, Gliwice 2012,

7. Cyfrowa demencja, M. Spitzer, Warszawa 2015

8. Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, J. Lovett, Gliwice 2012

9. Biblia e-biznesu. Nowy Testament, M. Dutko (red.), Gliwice 2016

10. Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kod dostępu do przedmiotu na MS Teams:

grupa 1: 2h82dbp

grupa 2: gu32r2d

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA

EK nr 1 – charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media

EK nr 2 – wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media

EK nr 3 – prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej

UMIEJĘTNOŚCI

EK nr 4 – potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media

EK nr 5 – umie dobrać kanały i narzędzia komunikacji social media adekwatne do grupy docelowej

KOMPETENCJE

EK nr 6 – ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej

EK nr 1 określony jako „charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media” realizowany przez wykład konwersatoryjny, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 2 określony jako „wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media” realizowany przez wykład konwersatoryjny i dyskusję dydaktyczną, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 3 określony jako „prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej” realizowany przez metodę burzy mózgów w grupach, a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 4 określony jako „potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media, poprowadzić ją” realizowany przez metodę ćwiczeń praktycznych i dyskusji dydaktycznej, weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanej przez grupy.

EK nr 5 określony jako „umie dobrać odpowiednie kanały i narzędzia komunikacji social media do sytuacji i tworzyć angażujące treści” realizowany przez realizowany przez metodę burzy mózgów w grupach, a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanych przez grupy.

EK nr 6 określony jako „ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej” realizowany przez metodę sytuacyjną w grupach a weryfikowany na podstawie prezentacji przygotowywanych przez grupy.

EK nr 1 określony jako „charakteryzuje i zna polskie i zagraniczne kanały social media”

Na ocenę 2 – nie potrafi scharakteryzować poszczególnych kanałów social media, nie potrafi ich podzielić na polskie i zagraniczne, nie wie czym się charakteryzują poszczególne media społecznościowe

Na ocenę 3 – potrafi wymienić nazwy mediów społecznościowych, myli jednak ich zastosowanie i specyfikę,

Na ocenę 4 – potrafi nazwać poszczególne media społecznościowe, potrafi podzielić je na polskie i zagraniczne, wiem, czym się charakteryzują poszczególne kanały społecznościowe,

Na ocenę 5 – biegle charakteryzuje media społecznościowe, polskie i zagraniczne, potrafi dokonać ich specyfikacji, wykazuje dodatkową aktywność w obszarze Internetu i social media

EK nr 2 określony jako „wyjaśnia różnicę pomiędzy tradycyjnymi kanałami komunikacji a komunikacją social media”

Na ocenę 2 – nie potrafi scharakteryzować komunikacji tradycyjnej ani komunikacji w social media,

Na ocenę 3 – wie, że istnieje podział na tradycyjną komunikację i komunikację social media, ma trudności ze wskazaniem różnic,

Na ocenę 4 – potrafi rozróżnić komunikację tradycyjną od komunikacji za pomocą social media, potrafi także odpowiednio dobrać te narzędzia w zależności od strategii komunikacji

Na ocenę 5 – biegle wskazuje różnice w typach komunikacji, dobiera je do strategii, potrafi zanalizować i porównać skuteczność obu typów komunikacji

EK nr 3 określony jako „prezentuje i zna narzędzia, z których może korzystać w komunikacji internetowej”

Na ocenę 2 – nie zna narzędzi, których może użyć do komunikacji w Internecie. Ma trudności w zrozumieniu istoty takiej komunikacji

Na ocenę 3 – zna niektóre narzędzia komunikacji internetowej, wybiórczo potrafi się niemi posługiwać

Na ocenę 4 – potrafi zarządzać treściami i stosować odpowiednie narzędzia komunikacji internetowej (zwłaszcza social media), tworzy odpowiednie treści za pomocą odpowiednich narzędzi.

Na ocenę 5 – biegle potrafi dobrać i posługiwać się odpowiednimi narzędziami komunikacji social media.

EK4 określony jako „potrafi zaplanować strategię komunikacji w social media, poprowadzić ją”

Na ocenę 2 – nie widzi potrzeby tworzenia strategii komunikacji w social media, nie potrafi jej przygotować, nie zna „schematu” i modelu takiej strategii

Na ocenę 3 – wie czy powinna być strategia komunikacji, nie potrafi jej jednak przygotować i zaplanować kompetentnie,

Na ocenę 4 – zna model tworzenia strategii komunikacji w social media, podejmuje próby przygotowania takiej strategii w działań personal brandingu oraz firmowego marketingu internetowego

Na ocenę 5 – biegle potrafi zaplanować strategię komunikacji internetowej, dobrać odpowiednie narzędzia internetowej komunikacji, zna odpowiednie modele strategii, potrafi wskazać inne, komercyjne marki, które świetnie organizują i realizują modele komunikacji w social media, wykazuje ponadprzeciętną wiedzę w tym temacie; umiejętnie prowadzi audyt obecności w social media danej marki, określa target i monitoruje owe działania

EK 5 określony jako „umie dobrać odpowiednie kanały i narzędzia komunikacji social media do sytuacji i tworzyć angażujące treści”

Na ocenę 2 – nie realizuje wcześniejszych efektów kształcenia, nie zna kanałów komunikacji w mediach społecznościowych, nie rozróżnia ich,

Na ocenę 3 – ma świadomość, że social media budują markę, zaufanie i reputację produktu/firmy/osoby. Niejednokrotnie ma trudność z odpowiednią, praktyczną realizacją projektu.

Na ocenę 4 – nie ma większych problemów z realizacją zadania, potrafi trafnie wybrać, odpowiednio do sytuacji, kanały i narzędzia social media. Widzi potrzebę osoby oddelegowanej do koordynowania komunikacji w Internecie (zwłaszcza mediach społecznościowych).

Na ocenę 5 – biegle realizuje poprzednie efekty kształcenia, doskonale potrafi przygotować strategię social media, zarówno na ścieżce prywatnej (personal branding), jak i firmowej/produktu. Wie, że social media można stosować na różnych obszarach funkcjonowania firmy oraz to, że media spłecznościowe doskonale wzmacniają i uzupełniają komunikację z grupami docelowymi.

EK 6 określony jako „ma świadomość wagi mediów społecznościach w komunikacji zarówno prywatnej, jak i służbowej, firmowej”

Na ocenę 2 – nie potrafi zrozumieć potrzeby PR social media, istnienia firm na portalach społecznościowych

Na ocenę 3 – social media dalej kojarzy jako komunikator internetowy, miejsce spotkań i rozmów ludzi, spędzania czasu wolnego, ale niekoniecznie jako narzędzie PR

Na ocenę 4 – rozumie potrzebę wykorzystywania mediów społecznościowych w celu wspierania biznesu. Rozumie jak wiele firma może osiągnąć poprzez dobrze przygotowaną strategię social media.

Na ocenę 5 – wie, że ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności (zdobywania wiedzy) w komunikacji z innymi (np. klientem) w Internecie. Doskonale potrafi tworzyć komunikaty, które będą angażować odbiorców i tworzyć aktywne społeczności. Wie, że social media mogą świetnie podnosić świadomość i wiedzę klienta/interesariusza o produkcie; wie, że social media zwiększają lojalność odbiorców; pozwalają także gromadzić informacje na temat grupy docelowej

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

- metody podające (wykład informacyjny, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie)

- metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów)

- metody eksponujące (film)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów).

Ocena z zajęć: 1/3 obecność i aktywność, 2/3 projekt zaliczeniowy (prezentacja propozycji strategii social media opracowywana przez zespoły).

Obecność studentów obowiązkowa (student może mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione w zajęciach w jednym semestrze).

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Dziekan
Group instructors: Jacek Dziekan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Dziekan
Group instructors: Jacek Dziekan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - final test
Classes - final test
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)