Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania dla dziennikarzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMZD Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania dla dziennikarzy
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://g669kq9
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu zarządzania, w tym w szczególności zarządzania w mediach (zarządzania mediami).

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi kwestiami, pojęciami i narzędziami z zakresu zarządzania, w tym:

1. Różnicą między bycia menedżerem a przywódcą/ liderem (tzw. "nowoczesnym menedżerem")

2. Otoczeniem organizacji - jego analizą i wnioskami z tego płynącymi (konsekwencjami dla organizacji);

3. Podstawowymi elementami planowania i podejmowania decyzji

4. Planowaniem strategicznym;

5. Zarządzaniem i podejmowaniem decyzji oraz rozwiązywaniem problemów;

6. Podstawowymi elementami organizowania;

7. Zarządzaniem zasobami ludzkimi;

8. Motywowania pracowników;

9. Podstawowymi elementami zachowania jednostek;

10. Zarządzania grupami i zespołami roboczymi;

11. Kontroli.

Literatura:

1. T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Wyd. II, Wolters Kluwer;

2. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ;

3. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN;

4. Podręcznik Menedżera, Harvard Business Reviev, Dom Wydawniczy Rebis

5. A. Baczyńska, A. Czarczyńska, Najlepsze praktyki skutecznego menedżera, Poltex;

6. I. Świątek-Barylska, Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kod do MS TEAMS: g669kq9

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają w znacznej mierze charakter praktyczny. Stąd istotny wpływ na końcową ocenę będzie miała bieżąca w ich trakcie praca studenta (wykonywanie ćwiczeń i zadań; aktywność) - 50% oceny końcowej.

Podsumowaniem nabytej w trakcie wiedzy i wykorzystaniem jej w praktyce będzie przygotowanie przez studentów analizy rynku oraz strategii/ biznes planu dla wybranego przez siebie przedsiębiorstwa medialnego - 50% oceny końcowej.

Nieobecności:

Dopuszczalne dwie (2) nieobecności nieusprawiedliwione i jedna (1) nieobecność usprawiedliwiona. Przekroczenie powyższych progów w przypadku braku sytuacji nadzwyczajnych (tj. np. pobytu w szpitalu etc.) skutkować będzie brakiem zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goniak
Prowadzący grup: Łukasz Goniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Konwersatorium - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goniak
Prowadzący grup: Łukasz Goniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Konwersatorium - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu zarządzania, w tym w szczególności zarządzania w mediach (zarządzania mediami).

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi kwestiami, pojęciami i narzędziami z zakresu zarządzania, w tym:

1. Różnicą między bycia menedżerem a przywódcą/ liderem (tzw. "nowoczesnym menedżerem")

2. Otoczeniem organizacji - jego analizą i wnioskami z tego płynącymi (konsekwencjami dla organizacji);

3. Podstawowymi elementami planowania i podejmowania decyzji

4. Planowaniem strategicznym;

5. Zarządzaniem i podejmowaniem decyzji oraz rozwiązywaniem problemów;

6. Podstawowymi elementami organizowania;

7. Zarządzaniem zasobami ludzkimi;

8. Motywowania pracowników;

9. Podstawowymi elementami zachowania jednostek;

10. Zarządzania grupami i zespołami roboczymi;

11. Kontroli.

Literatura:

1. T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Wyd. II, Wolters Kluwer;

2. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ;

3. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN;

4. Podręcznik Menedżera, Harvard Business Reviev, Dom Wydawniczy Rebis

5. A. Baczyńska, A. Czarczyńska, Najlepsze praktyki skutecznego menedżera, Poltex;

6. I. Świątek-Barylska, Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.