Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the Holy Scripture

General data

Course ID: WT-DMI-WPS
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to the Holy Scripture
Name in Polish: Wprowadzenie do Pisma św.
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
Course homepage: http://vjm1w4a
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

TMA_W01

TMA_W06

TNA_W10

TMA_U02

TMA_K04

Preliminary Requirements:

(in Polish)

- Znajomość ogólna tematyki biblijnej

- Udział w wykładach

- Lektura 2 artykułów spośród następujących:


Chrostowski W., „Biblia polska”, w: Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), "Chrześcijaństwo a kultura", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.


Pietkiewicz R., rozdz. „Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce”, w: Tenże, "Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim", t. V, Pallottinum, Poznań 2015, s. 345-383.


Sznajderski T., „Reformacja i polskie przekłady Biblii”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69 – 84, DOI:10.26485/ZRL/2017/60.4/5


Short description:

This course is intended as a first introduction to the Bible. After completing this course, the student should be able to use biblical notation accurately, be aware of several hermeneutical traditions for the interpretation of scripture, have a general knowledge as to the major biblical manuscripts, history of the biblical canon and doctrine of inpiration, as well the history of the Polish traslations.

Full description:

1. Specificity of the biblical text

2. Documents of the Church concerning the Bible

3. Biblical inspiration

4. Biblical canon

5. Apocrypha

6. Historical background of the OT

7. Historical background ot the NT

8. Linguistic and literary characteristics of the OT

9. Linguistic and literary characteristics of the NT

10. Translation of the Bible

11. Introduction to hermeneutics

12. Hebrew interpretation of the Bible

13. Christian interpretation of the Bible

14. The Bible in the contemporary Church

15. Analysis of the biblical text

Bibliography:

BLOWERS P. M. (ed.), The Bible in Greek Christian Antiquity., University of Notre Dame Press, Notre Dame 1997.

FARMER W. R. - Farkasfalvy D., The Formation of the New Testament Canon, Paulist, New York 1983.

HEIDT W. G., A General Introduction to Sacred Scripture: Inspiration, Canonicity, Texts, Versions and Hermeneutics, Liturgical Press, Collegeville1970.

LAUX J., Introduction to the Bible., TAN Books, Rockford 1990.

LIENHARD J. T., The Bible, the Church, and Authority: The Canon of the Christian Bible in History and Theology, Liturgical Press, Collegeville 1995.

MOST W., Free From All Error: Authorship, Inerrancy, Historicity of Scripture, and Modern Scripture Scholars, Franciscan Marytown Press, Libertyville 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

the student acquired large knowledge on the introductory concepts concerning the Bible

the student is able to approach critically the introductory concepts concerning the Bible

the student is aware of the importance of the introductory concepts concerning the Bible in the socio-cultural context

Assessment methods and assessment criteria:

EK1: insufficient - absence and lack of essential knowledge

sufficient - limited participation and basic knowledge

good - participation in most lectures and good knowledge

very good - participation in almost all lectures and very good knowledge

EK2: insufficient - absence and lack of essential ability

sufficient - limited participation and basic ability

good - participation in most lectures and good ability

very good - participation in almost all lectures and very good ability

EK3: insufficient - absence and lack of essential awareness

sufficient - limited participation and basic awareness

good - participation in most lectures and good awareness

very good - participation in almost all lectures and very good awareness

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Sztuk
Group instructors: Dariusz Sztuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

- Znajomość ogólna tematyki biblijnej

- Lektura artykułów:

Chrostowski W., „Biblia polska”, w: Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), "Chrześcijaństwo a kultura", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

Pietkiewicz R., rozdz. „Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce”, w: Tenże, "Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim", t. V, Pallottinum, Poznań 2015, s. 345-383.

Sznajderski T., „Reformacja i polskie przekłady Biblii”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69 – 84, DOI:10.26485/ZRL/2017/60.4/5 .

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Sztuk
Group instructors: Dariusz Sztuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

- Znajomość ogólna tematyki biblijnej

- Udział w wykładach

- Lektura 2 artykułów spośród następujących:

Chrostowski W., „Biblia polska”, w: Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), "Chrześcijaństwo a kultura", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

Pietkiewicz R., rozdz. „Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce”, w: Tenże, "Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim", t. V, Pallottinum, Poznań 2015, s. 345-383.

Sznajderski T., „Reformacja i polskie przekłady Biblii”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69 – 84, DOI:10.26485/ZRL/2017/60.4/5

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Sztuk
Group instructors: Dariusz Sztuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

- Znajomość ogólna tematyki biblijnej

- Udział w wykładach

- Lektura 2 artykułów spośród następujących:

Chrostowski W., „Biblia polska”, w: Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), "Chrześcijaństwo a kultura", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

Pietkiewicz R., rozdz. „Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce”, w: Tenże, "Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim", t. V, Pallottinum, Poznań 2015, s. 345-383.

Sznajderski T., „Reformacja i polskie przekłady Biblii”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69 – 84, DOI:10.26485/ZRL/2017/60.4/5

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)