Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Czyńcie sobie ziemię poddaną"- ochrona środowiska wyzwaniem współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-CCZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "Czyńcie sobie ziemię poddaną"- ochrona środowiska wyzwaniem współczesności
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 0.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Student zapoznaje się z pojęciem "EKOLOGIA", "ŚRODOWISKO NATURALNE" we współczesnym świecie. Przybliża sobie prawdę, że Pismo Święte jest źródłem postaw jak należy dbać, troszczyć się o środowisko.

2. Student zapoznaje się z prawdą że troska o ochronę człowieka jest częścią ochrony środowiska.

3.Jak możemy działać - co możemy zrobić na rzecz ochrony środowiska.

Literatura:

1. Brzegowy. T, Pięcioksiąg Mojżesza, Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, (Academica 27), Tarnów 1997

2. Batorski. R, Encyklika Laudato Si czytana przez biblię, w: Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato Si. red. J. Poznański - S. Jaromi. Kraków 2016.

3. Ravasi. G, Księga Rodzaju (1-11). Rozumieć Stary Testament, Kraków 1997.

4. Wypych. St, Księga Rodzaju, w: Wstęp do Starego Testamentu, 9red. L. Łach) Poznań 1990.

5. Encyklika Laudato Si - papież Franciszek

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Pisemna praca zaliczeniowa na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Duszkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Duszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Brzegowy. T, Pięcioksiąg Mojżesza, Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, (Academica 27), Tarnów 1997

2. Batorski. R, Encyklika Laudato Si czytana przez biblię, w: Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato Si. red. J. Poznański - S. Jaromi. Kraków 2016.

3. Ravasi. G, Księga Rodzaju (1-11). Rozumieć Stary Testament, Kraków 1997.

4. Wypych. St, Księga Rodzaju, w: Wstęp do Starego Testamentu, 9red. L. Łach) Poznań 1990.

5. Encyklika Laudato Si - papież Franciszek

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Duszkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Duszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)