Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia małżeństwa i rodziny

General data

Course ID: WT-FW-P4
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia małżeństwa i rodziny
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej psychologii małżeństwa i rodziny. W ramach zajęć przedstawiona zostanie wiedza dotycząca różnych ujęć małżeństwa i rodziny, typologii związków małżeńskich, rodziny jako wspólnoty, więzów i potrzeb w rodzinie, funkcji rodziny, relacji miedzy członkami rodziny, komunikacji i konfliktów w rodzinie.

Bibliography: (in Polish)

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Janicka I., Liberska H. (red.). (2014). Psychologia rodziny. Warszawa. PWN.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenia niedostateczna: Student nie zna podstawowych definicji i zagadnień dotyczących psychologii małżeństwa i rodziny, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach.

Ocena dostateczna: Student potrafi przywołać podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz wykazać ich związki z psychologią.

Ocena dobra: wymagania jak przy ocenie dostatecznej oraz Student potrafi wskazać i omówić ważne aspekty funkcjonowania rodziny i małżeństwa jako grupy społecznej.

Ocena bardzo dobra: wymagania jak przy ocenie dobrej oraz Student potrafi krytycznie podejść do przestawianych poglądów i dokonać ich syntezy i analizy.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Janus
Group instructors: Tomasz Janus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)