Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Old Testament Pentateuch and Historical Books

General data

Course ID: WT-FW-PKH
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Old Testament Pentateuch and Historical Books
Name in Polish: Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość treści omawianych ksiąg biblijnych

Short description:

Old Testament Pentateuch and Historical Books. The lecture covers the above-mentioned books of the Bible with particular emphasis on the Pentateuch and the methodology used in the exegesis of texts of this kind.

Full description:

The lecture is aimed at introducing students to analytical work with the biblical text, especially in the field of historical literature of the Old Testament. The following will be presented: the history of the described text, the methods of interpretation, the biblical theology and history. In particular, we will pay attention to the genesis of Israeli legislation, events constituting a point of reference for further history, the problem of slavery and its theological and historiosophical interpretation, as well as the issues of the possibility of reconciling dissimilarity with the attitude of an orthodox adherent of Judaism.

Bibliography:

Tadeusz Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 1998.

Tadeusz Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1998

Juliusz Synowiec Pięcioksiąg Kraków 1993.

Steven McKenie, Dawid, król Izraela, tł. M. Fafiński, Poznań 2014.

Kodeks Hammurabiego, tł. M. Stępień, Warszawa 1996.

Gilgamesz, tł. i uzup. R. Stiller, Kraków 2015.

Murry Hope, Tradycja grecka, tł. A. Kowalski, Poznań 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy: EK 1 - student ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu teologii Pięcioksięgu i Ksiąg Historycznych ST.

W zakresie umiejętności: EK 2 - student nabywa umiejętności w zakresie teologicznej analizy biblijnych tekstów Pięcioksięgu i Ksiąg Historycznych ST.

Opis ECTS:

Przygotowanie do zajęć: 45 godzin (1,5 ECTS)

Udział w wykładach: 15 godzin (0,5 ECTS)

Napisanie eseju: 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego: 30 godzin (1 ECTS).

Razem: 120 godzin = 4 ECTS

Assessment methods and assessment criteria:

The grade will be issued on the basis of a written work checking the ability to work independently with the biblical text.

5 for very good results

grade 4 for deficiencies in the content presented

Grade 3 for serious deficiencies

grade 2 (fail) in the case of failure to demonstrate elementary skills in the scope covered by the lecture.

Practical placement:

not exists

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Zbigniew Grochowski
Group instructors: Zbigniew Grochowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

Przygotowanie do zajęć: 45 godzin (1,5 ECTS)

Udział w wykładach: 15 godzin (0,5 ECTS)

Napisanie eseju: 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu ustnego: 30 godzin (1 ECTS).

Razem: 120 godzin = 4 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)