Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Personalistic Mariology

General data

Course ID: WT-P-FW-MP1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Personalistic Mariology
Name in Polish: Mariologia personalistyczna
Organizational unit: Institute of General Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest ukazanie mariologii w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Wykład obejmuje kontekst nauczania Soboru Watykańskiego II oraz papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład nawiązuje do wypowiedzi teologów-personalistów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu mariologicznego. Omawia główne teksty personalistyczne kard. Karola Wojtyły z odniesieniem ich do osoby i powołania Matki Bożej. Szczególną uwagę poświęci wybranym elementom dzieła „Osoba i czyn” kard. Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wykładu będzie ukazanie wpływu mariologii w ujęciu personalistycznym na jakość realizacji powołania chrześcijańskiego.

Szczegółowej analizie personalistyczno-teologicznej zostanie poddane dzieło kard. Karola Wojtyły „Osoba i czyn” oraz encyklika „Redemptoris Mater” Jana Pawła II. Na podstawie powiązania ich treści zostanie ukazana osoba Maryi w nowy sposób, gdyż poprzez czyny ujawnia się Jej osoba. Rozważanie Jej czynów pozwoli zrozumieć Ją najwłaściwiej i najpełniej.

Full description: (in Polish)

Definicja mariologii personalistycznej i jej elementy.

Metoda personalistyczna w mariologicznym nauczaniu Kościoła.

Elementy personalizmu teologicznego kard. Karola Wojtyły.

Mariologia personalistyczna Jana Pawła II.

Maryja jako wzór osobowy dla chrześcijanina w ujęciu personalistycznym.

Mariologiczne wypowiedzi współczesnych personalistów.

Mariologia personalistyczna oparta o metodę Karola Wojtyły w studium "Osoba i czyn".

Integracja osoby ochrzczonej ku świętości na drodze zjednoczenia z Maryją.

Bibliography: (in Polish)

1. K. Wojtyła, "Osoba i czyn", Kraków 1985, (fragmenty).

2. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater".

3. K. Guzowski, "Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II", Salvatoris Mater 5(2003) nr 3, s. 59-89.

4. K. Guzowski, "Maryja a Trójca Święta. Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej", Salvatoris Mater 16 (2014) nr 1-4, s. 11-26.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: 5a2sw48

Student zna główne nurty nauczania Kościoła, szczególnie w zakresie

mariologii powiązanej z personalizmem chrześcijańskim.

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, integrować i syntetyzować informacje pochodzące z różnych źródeł. Potrafi formułować na tej podstawie opinie krytyczne. Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i oceniać jej merytoryczną oraz metodologiczną wartość. Jest zdolny do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła w wymiarze lokalnym i globalnym.

Ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania

inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Krótka praca pisemna na wybrany temat z wykładu i proponowanych tekstów źródłowych.

Classes in period "Academic year 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 8 hours more information
Coordinators: Iwona Krysiak
Group instructors: Iwona Krysiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest ukazanie mariologii w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Wykład obejmuje kontekst nauczania Soboru Watykańskiego II oraz papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład nawiązuje do wypowiedzi teologów-personalistów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu mariologicznego. Omawia główne teksty personalistyczne kard. Karola Wojtyły z odniesieniem ich do osoby i powołania Matki Bożej. Szczególną uwagę poświęci wybranym elementom dzieła „Osoba i czyn” kard. Karola Wojtyły. Zwieńczeniem wykładu będzie ukazanie wpływu mariologii w ujęciu personalistycznym na jakość realizacji powołania chrześcijańskiego.

Szczegółowej analizie personalistyczno-teologicznej zostanie poddane dzieło kard. Karola Wojtyły „Osoba i czyn” oraz encyklika „Redemptoris Mater” Jana Pawła II. Na podstawie powiązania ich treści zostanie ukazana osoba Maryi w nowy sposób, gdyż poprzez czyny ujawnia się Jej osoba. Rozważanie Jej czynów pozwoli zrozumieć Ją najwłaściwiej i najpełniej.

Full description: (in Polish)

Definicja mariologii personalistycznej i jej elementy.

Metoda personalistyczna w mariologicznym nauczaniu Kościoła.

Elementy personalizmu teologicznego kard. Karola Wojtyły.

Mariologia personalistyczna Jana Pawła II.

Maryja jako wzór osobowy dla chrześcijanina w ujęciu personalistycznym.

Mariologiczne wypowiedzi współczesnych personalistów.

Mariologia personalistyczna oparta o metodę Karola Wojtyły w studium "Osoba i czyn".

Integracja osoby ochrzczonej ku świętości na drodze zjednoczenia z Maryją.

Bibliography: (in Polish)

1. K. Wojtyła, "Osoba i czyn", Kraków 1985, (fragmenty).

2. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater".

3. K. Guzowski, "Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II", Salvatoris Mater 5(2003) nr 3, s. 59-89.

4. K. Guzowski, "Maryja a Trójca Święta. Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej", Salvatoris Mater 16 (2014) nr 1-4, s. 11-26.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)