Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Greek

General data

Course ID: WT-SLF-JG1
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Greek
Name in Polish: Język grecki
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 OR 1.00 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Standard of the subject: basic

Prerequisites: none

Full description:

Course contents

Bibliography:

Recommended reading:

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy

(EK 1)

- rozróżnia i nazywa części mowy i części zdania

- rozpoznaje formy gramatyczne

- odmienia fleksyjne części mowy

- objaśnia zależności składniowe

w zakresie umiejętności

(EK 2)

- poprawnie czyta grecki tekst

- posługuje się słownikiem grecko-polskim

- wykorzystuje znajomość form deklinacyjnych i

koniugacyjnych podczas tłumaczenia tekstu

- tworzy poprawny przekład, dobierając właściwe

polskie znaczenie dla greckich słów

- mówi z pamięci modlitwy

w zakresie kompetencji

(EK 3)

- dąży do precyzyjnego wyrażania myśli

- dba o poprawność wypowiedzi w każdym języku

- docenia znajomość języków antycznych w

procesie uczenia się języków nowożytnych

- ma świadomość wpływu języków antycznych i

antycznej kultury na kulturę europejską i języki

nowożytne

Assessment methods and assessment criteria:

Assessment methods:

Marking student's answers during activities. Speaking examination in the end of term.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Ancient language classes, 15 hours more information
Coordinators: Jolanta Pietraszun
Group instructors: Jolanta Pietraszun
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Ancient language classes, 15 hours more information
Coordinators: Jolanta Pietraszun
Group instructors: Jolanta Pietraszun
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Ancient language classes, 15 hours more information
Coordinators: Jolanta Pietraszun
Group instructors: Jolanta Pietraszun
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)