Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The pastoral psychology

General data

Course ID: WT-SLF-PPA
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The pastoral psychology
Name in Polish: Psychologia pastoralna
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student posiada podstawowa wiedze z zakresy psychologii rozwoju człowieka, diagnozy zaburzeń psychicznych, konfliktów i kryzysów osobowościowych. Potrafi umiejętnie poprowadzić rozmowę z osobami, które zgłaszają problemy duchowe, psychiczne i społeczne. Nabyte w trakcie zajęć umiejętności rozeznania występujących trudności umożliwiają udzielanie wsparcia psychologicznego oraz kierowanie do specjalistów (psychologów, psychiatrów, lekarzy). W sytuacji konfliktowej i trudnej umie zachować się profesjonalnie. Umie systematyzować i poszerzać wiedzę odnośnie procesów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych w kontekście pastoralnym (zaburzenia pamięci, uwagi, myślenia, emocji i aktywności). Zna podstawowe pojęcia z zakresu psychiatrii i neuropsychologii, niezbędnych do zebrania wywiadu pastoralnego. W kontakcie z penitentem wykazuje stosowny takt, dystans oraz umiejętność prowadzenia rozmowy. Umie dokonywać obserwacji i diagnoza pastoralnej (kryzysy osobowościowe i religijne). W sytuacji koniecznej potrafi udzielić stosownej pomocy. Zna procesy otępienne (typu Alzheimer w kontekście doświadczania choroby u członka rodziny; otępienia pierwotne i wtórne) oraz zaburzeń psychicznych w następstwie uszkodzenia CUN. Potrafi dostrzec związki otępienia w starzeniu się fizjologicznym a także związany z delirium, depresją, udarem mózgu, osłabieniem procesów poznawczych i w otępieniu. Zna podstawowe zespoły psychoorganiczne. Wie jakie są psychologiczne następstwa niepokoju, stresu, sytuacji trudnych i konfliktowych. Dostrzega znaczenie poczucie sensu życia jednostki oraz związek głębokiej religijności dla budowania dojrzałej osobowości. Zapoznał się z problematyką samobójstw i prób samobójczych a także z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze dla kształtowania własnej osobowości dojrzałej religijnie oraz do pogłębiania zaangażowania w dojrzałą posługę pasterską dla dobra wiernych i dla budowania Kościoła.

Classes in period "Academic year 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)