Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General Psychology

General data

Course ID: WT-SLF-PSY
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: General Psychology
Name in Polish: Psychologia ogólna
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Podejmowane tematy koncentrują się wokół nadrzędnego celu ukazania ogólnych prawidłowości funkcjonowania człowieka jako osoby, która żyje i odnosi się do otaczającego świata. Wykład przygotowany jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i publikacje z tego zakresu.

Full description:

I. Assumptions and Goals: the lecture on General Psychology is an introduction to the subject of principle psychological issues for I year students. The topics undertaken concentrate on the dominating goal which is presenting general probabilities in a man’s functioning as a person who lives and relates to the surrounding world.

II. Criteria and Forms for passing the subject:

• Criteria for obtaining credits: participation in the lectures

• Passing the course: a written exam

III. Teaching Methods: Multi-media presentation, lecture.

IV. Course description: 1. Psychology as an academic discipline and its subject: philosophical psychology; psychology as an independent academic discipline possessing its subject, methods and goals; the formation of the subject of psychology; psychology referring to other academic disciplines.

2. Fields in Psychology: psycho-physics as precursors to academic psychology; W. Wundt’s psychology of consciousness; the main assumptions of psychology of being, functioning and its assumptions; behaviorism in J. Watson’s, B. Skinner’s and E. Tolman‘s concept; principle assumptions of psychoanalysis; humanistic psychology; positive and cognitive.

3. Psychological methods: descriptive and experimental methods in psychology; demands placed on psychological methods; introspection; observation; experiement; survey; questionnaire; tests and interview.

4. Orientational and cognitive activities: awareness; perceiving; imagination; awareness; memory; thinking.

5. Emotional and motivational processes: emotions and feelings; the characteristic of the motivational process.

6. Stress and frustration.

7. Psychological concepts of learning: learning by the method of classical conditioning; instrumental; method of signs; method of insight; as a process of self-actualization.

8. Personality and elements of its structure: the person and personality; theory of types; theory of features; developmental theories; theory of personality dynamics; theory of self; temperament; character; abilities; interests; attitudes.

9. Psychological norm: natural and humanistic norms in psychology; criteria of a mature personality.

10. Psychic disturbances and psychotherapy.

Bibliography: (in Polish)

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Ashcraft, D. (2002). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. „Żak.

Makselon, J. (1995). Psychologia dla teologów. Kraków: Wyd. PAT.

Mietzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka.

Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.

Rybakiewicz, J. (2004). Człowiek i psychologia. Bielsko-Biała: PPU „PARK”.· Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. (t.2). Gdańsk: GWP. Tomaszewski, T. (red.). (1975). Psychologia. Warszawa: PWN.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Bartos
Group instructors: Mirosław Bartos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)