Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Seminar-Dogmatic Theology, spirituality

General data

Course ID: WT-SLF-SMTDO
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Seminar-Dogmatic Theology, spirituality
Name in Polish: Seminarium-Teologia dogmatyczna, duchowość
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 7.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Short description: (in Polish)

Pisanie pracy magisterskiej musi uwzględnić znajomość wybranego tematu przez magistranta, oraz wybór metody.

W oparciu o te dwie podstawy, praca spełniać będzie kryterium naukowe, czyli znalezienie prawdy o danym przedmiocie badań.

Full description: (in Polish)

Zadanie seminarium stanowi pomoc do napisania konkretnej pracy magisterskiej. Po zapoznaniu się z zagadnieniem wybranym przez magistranta, ukierunkowuje się go rzetelne zbadanie źródeł pracy oraz postawienie problemu do zbadania.

Aby to wykonać, seminarium pomaga dobrać odpowiednią metodę pracy, która jak najlepiej ukaże badaną treść zagadnienia i jej wyniki.

Ważny jest plan pracy, gdyż on ma uwzględnić całokształt treści oraz wskazać główne wątki.

Wszystkie treści z teologii dogmatycznej i teologii duchowości muszą uwzględniać podstawowe źródło, jakim jest Biblia, Tradycja oraz nauczanie Magisterium Kościoła. Tylko w kontekście całościowej teologii ukazać można w pracy magisterskiej główny wątek oraz dokonane osiągnięcia.

W teologii duchowości cenne są świadectwa świętych i mistyków Kościoła katolickiego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura dobrana indywidualnie według potrzeb analizowanego zagadnienia teologicznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie - na podstawie czynnego udziału w zajęciach oraz prezentacji sukcesywnie pisanej pracy naukowej.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Ireneusz Klimczyk
Group instructors: Ireneusz Klimczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Ireneusz Klimczyk
Group instructors: Ireneusz Klimczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
MA Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Ireneusz Klimczyk
Group instructors: Ireneusz Klimczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
MA Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Ireneusz Klimczyk
Group instructors: Ireneusz Klimczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)