Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The fundamental theology

General data

Course ID: WT-SLF-TF
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The fundamental theology
Name in Polish: Teologia fundamentalna
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: ukazanie wiarygodności Jezusa Chrystusa jako wcielonego Syna Bożego (chrystologia). zaś w przypadku eklezjologii - wiarygodności Kościoła jako tradenta objawienia;

Wymagania wstępne:

- przygotowanie filozoficzne, a zwłaszcza orientacja w podstawowych pojęciach filozofii klasycznej oraz nurtach współczesnych;

- znajomość historii Kościoła;

- zaliczony wstęp teologii i do Pisma świętego;

- znajomość zagadnień religiologicznych

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

- tożsamość i przymioty Objawienia oraz jego egzystencjalna odpowiedność i znaczenie dla człowieka;

- drogi urzeczywistniania się Objawienia oraz jego obecność w historii i w religiach;

- świadectwa historycznego istnienia Jezusa - krytyka źródeł Jego poznania;

- świadectwa historycznego istnienia Jezusa i ich ocena;

- nowożytne niekościelne wizerunki Jezusa Nazaretu - ich geneza i krytyka;

- realizacja Objawienia w Chrystusie - znaki wiarygodności Jego boskiej tożsamości jak relacja z Bogiem, odniesienia do ludzi, tytuł Syna Człowieczego, orędzie o Królestwie Bożym, stosunek do własnej śmierci, zmartwychwstanie;

- trwanie Objawienia w Kościele oraz weryfikacja jego wiarygodności na podstawie genezy, struktury, przymiotów i posłannictwa;

- wiara jako odpowiedź osoby na Objawienie - jej podstawowe wymiary i kształtowanie sie w historii osoby;

- nowsze znaki wiarygodności Kościoła i chrześcijaństwa;

Metody oceny:

- Wykład: egzamin ustny na podstawie wskazanych zagadnień.

- Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie systematycznej kontroli indywidualnej pracy ze wskazanymi tekstami oraz przedstawionej pracy semestralnej na wskazany temat;

Bibliography: (in Polish)

- H. Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001.

- Teologia fundamentalna,t. 1-5, red.T. Dzidek, Ł, Kamykowski, A. Napiórkowski i in., Kraków 1997-2006;

- Waldenfels H, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993;

- Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin - Kraków 2002;

- J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997.

- A. Napiórkowski, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006.

- A. Napiórkowski, Jezus objawiony i objawiający, Kraków 2008;

A. Napiórkowski, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grzegorz Dziewulski
Group instructors: Grzegorz Dziewulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grzegorz Dziewulski
Group instructors: Grzegorz Dziewulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grzegorz Dziewulski
Group instructors: Grzegorz Dziewulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grzegorz Dziewulski
Group instructors: Grzegorz Dziewulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grzegorz Dziewulski
Group instructors: Grzegorz Dziewulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)