Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The moral fundamental theology

General data

Course ID: WT-SLF-TMF1
Erasmus code / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religion and theology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The moral fundamental theology
Name in Polish: Teologia moralna fundamentalna
Organizational unit: Higher Theological Seminary of the Franciscan in Łódź
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Punkty ECTS:


Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawami teologii moralnej: definicja, kwestie metodologiczne oraz historia. Poznanie kryteriów oceny ludzkiego działania.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów i pojęć etycznych i teologicznych

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

I. Kwestie wstępne

1. Chrystocentryczny charakter w teologii moralnej

2. Metodologia teologii moralnej

3. Teologia moralna pośród innych dyscyplin

teologicznych i etycznych

4. Krótka historia teologii moralnej

II. Zagadnienia podstawowe z teologii moralnej

1. Zarys antropologii teologiczno-moralnej

2. Człowiek obrazem Boga (ludzkie powołanie do

szczęścia, wolność i odpowiedzialność)

3. Normatywny charakter Bożego powołania

4. Kryteria moralnej wartości czynu ludzkiego

5. Akt moralny - struktura działania moralnego

6. Prawo moralne

Metody oceny:

Pisemna praca zaliczeniowa oraz egzamin ustny na zakończenie.

Bibliography: (in Polish)

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2002.

Melina L. (red.), Moralne działanie chrześcijanina, Poznań 2008.

Merino E.C., De Haro R.G., Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004.

Olejnik S., Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998.

Kokoszka A., Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994.

Pinckaers S.T., Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994.

Perz Z., Actus humanus. Teologiczne aspekty działania moralnego, Warszawa 1999.

Piegsa J., Człowiek – istota moralna. Teologia moralna fundamentalna, t. 1, Opole 2002.

Polak W., Powołani w Chrystusie. Zarys teologii moralnej fundamentalnej, Gniezno 1996.

Pryszmont J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Ciupiński
Group instructors: Jacek Ciupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Ciupiński
Group instructors: Jacek Ciupiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Wolski
Group instructors: Jan Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Wolski
Group instructors: Jan Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Wolski
Group instructors: Jan Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Jan Wolski
Group instructors: Jan Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)