Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
In English
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW MODUŁY DODATKOWE
strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 17 godz. temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szanowni Państwo,

w związku z wdrażaniem na UKSW nowego systemu finansowego umożliwiającego integrację danych z systemem USOS, czasowo została zablokowana widoczności danych dotyczących wnoszonych przez Państwa od dnia 01.01.2014 r. opłat edukacyjnych. Po zakończeniu przeprowadzania prac wdrożeniowych otrzymają Państwo ponownie wgląd do aktualnego stanu rozrachunków.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 roku

W sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2013/2014

1. Ustalam końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych (stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów) na rok akademicki 2013/2014 na dzień 7 marca 2014 roku.

2. Studenci wszystkich wydziałów zobowiązani są do obioru decyzji w wyżej wymienionym terminie w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów pok. 003, 004, 006, ul. Dewajtis 5.

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów na wolontariat podczas turnusów rekolekcyjnych dla osób niepełnosprawnych, samotnych i starszych w Brańszczyku.

Celem wyjazdów jest pomoc ludziom niepełnosprawnym w różnym wieku, a także starszym i samotnym, porzez umożliwienie im zmiany otoczenia, kontaktu z przyrodą, z innymi ludźmi i z Bogiem, czyli odpoczynku fizycznego i umocnienia duchowego. Szczegóły na stronie BK: http://bk.uksw.edu.pl/node/698

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zaprasza na szkolenie

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zaprasza na szkolenie pt. „Sztuka autoprezentacji”, które odbędzie się w sali 1439 na Wydziale Psychologii UKSW (Wóycickiego 1/3) dnia 11.04 w godzinach 12-16.

Zapisy przyjmujemy pod mailem:paulina.lendzioszek@twojstartup.pl

W kwietniu Biuro Karier UKSW zaprasza na:

W kwietniu Biuro Karier UKSW zaprasza na:

 • 01.04.2014 Targi pracy Jobbing, PKiN, g. 9-17
 • 02.04 Targi pracy UKSW, hol Auditorium Maximum g. 9-15
 • 02.04 Warsztat ”Personal leadership; attitude, emotion, motivation”, AIESEC s. 1539 g. 16-17.30
 • 04.04 Polska The Best – spotkanie z pracodawcą s. 327 g. 13-15
 • 08.04 warsztat ”Conflict management”, AIESEC s.1223 g.15-16:30,
 • 10.04 warsztat „Zostań mistrzem rozmów kwalifikacyjnych”, Inditex, s. 1243 g. 12-15
 • 10.04 Emocje - jak je okiełznać metodą dramy? StopKlatka s. 1527 g. 15-18
 • 11-13.04 Seminarium „Projekt Astronaut”, AIESEC, 11.04 s. 1526 g. 17-19 / 12.04 s. 1526 g. 10-18 / 13.03 s. 1526 g. 11-17
 • 24.04 Dzień pracodawcy, Inditex, hol Auditorium Maximum g.10-15
Na warsztaty i spotkania obowiązują zapisy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biurokarier@uksw.edu.pl W temacie mejla prosimy wpisać nazwę spotkania, a w treści imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Liczba miejsc ograniczona.

JA - TY LABORATORIUM ASERTYWNOŚCI

JA - TY LABORATORIUM ASERTYWNOŚCI Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego zaprasza wszystkich studentów UKSW na bezpłatne warsztaty asertywności. Więcej na http://www.szkolenia.uksw.edu.pl

Twój StartUp

Już od dziś możesz przetestować swój pomysł biznesowy w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, która zawitała na Naszą Uczelnię. To najtańszy, najszybszy i najmniej ryzykowny sposób na poprowadzenie własnej firmy.
Dyżury przedstawiciela fundacji odbywają się w każdy piątek w godzinach 11-16 w biurze Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w pok. 320 (Auditorium Maximum) lub w sali 1439 (bud. Instytutu Psychologii).
Umów się na spotkanie telefonicznie pod nr tel.: 515 229 783 lub mailowo na adres:kontakt@twojstartup.pl

Spełnij swoje marzenia, otwórz własną firmę!

Coaching Mistrzów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu studentów UKSW do udziału w projekcie Coaching Mistrzów.
Coaching Mistrzów to coaching grupowy dla 12 osób wytypowanych w dwustopniowej rekrutacji. Spotkania prowadzone przez coachów z Instytutu Liderów Zmian odbywać się będą średnio co dwa tygodnie od końcówki marca do maja.
Projekt składa się z 5 spotkań w formie coachingu grupowego, który prowadzi firma będąca merytorycznym partnerem Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego oraz Sekcji Osobistego Rozwoju UKSW - Instytut Liderów Zmian (założona przez Adama Dębowskiego). Tematyka spotkań zostanie stworzona na podstawie badań potrzeb przeprowadzonych w wyłonionych grupach.
Podczas spotkań, które mają formę warsztatową, uczestnicy skupiają się na zindywidualizowanych potrzebach i problemach, dzięki czemu coaching jest efektywny. Aby zmaksymalizować efekty końcowe w przerwach między kolejnymi spotkaniami organizowane są dyskusje na forum internetowym. Więcej informacji na http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/560

Wyjaśnienie w sprawie opłaty za drugi i kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych

PO WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TUTAJ

Informacja dla studentów którzy ukończyli już studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia rozpoczęte w roku 2011/2012 i przysługuje im prawo do podjęcia i kontynuowania studiów na innym poziomie kształcenia bez wnoszenia opłat

Szanowni Państwo Studenci Jednolitych Studiów Magisterskich,
Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2013/2014 jednolite studia magisterskie (po ukończeniu już studiów 1 lub 2 stopnia) będą mogli te studia odbyć nieodpłatnie w ramach limitu punktów ects, jaki uzyskaliby podejmując odpowiednio studia pierwszego (210 ects) bądź drugiego stopnia(150 ects). Za różnicę punktów do 300 ects, konieczną do uzyskania dyplomu jednolitych studiów magisterskich, student będzie zobowiązany zapłacić wg kosztochłonności 1 ects na tym kierunku, zgodnie z zawartą umową z Uczelnią.

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Wyjaśnienie Działu Kształcenia UKSW

W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:

 • Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej.
 • Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 1. 10.2011 r.).
 • Studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący na UKSW studia podjęte począwszy od 1.10.2011 r.).

Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb zobowiązani są:

 • do sprawdzenia, czy oświadczenia przez nich złożone w poprzednim roku akademickim są poprawne, jeśli oświadczenie zostało złożone błędnie, do pilnego skontaktowania się ze swoim dziekanatem w celu jego poprawienia.

Student składa osobne oświadczenie dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych.

Informacja dla posiadaczy ELS i ELD z roku akademickiego 2013/2014

Prosimy spisać numer w formie cyfrowej (11 cyfr), które znajdują się na drugiej stronie ELS i ELD w białym okienku, ponieważ w razie zgubienia ELS lub ELD z wgraną karta miejską nie będzie można odzyskać pieniędzy za kartę miejską. Dane nie są przechowywane w USOSIE.

Uwaga! Zmiana Regulaminu Praktyk Studenckich w UKSW

Informujemy, że w nowym roku akademickim 2013/2014 obowiązywać będzie
nowy Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW.
Wszystkich studentów zamierzających odbyć obowiązkowe praktyki zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem i nowymi zasadami odbywania praktyk.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuro Karier UKSW w zakładce "praktyki".

Komunikat dla studentów ostatniego roku studiów

Studencie, przy okazji składania w Biurze Karier podpisu na obiegówce weź ze sobą wygenerowany z USOSweb-a (dostępny w zakładce "Moduły dodatkowe"), wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgody/braku zgody na udział w badaniu dot. monitorowania karier zawodowych. Złożenie tego dokumentu w Biurze Karier jest obowiązkowe.

Informacje

Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360) faktury VAT za otrzymaną część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi edukacyjnej.

Wnioski o wystawienie faktury za opłatę edukacyjną:

 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu: pobierz
 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu prowadzącego działalność gospodarczą: pobierz
 • wniosek i oświadczenie pracodawcy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu: pobierz

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Kwesturze UKSW - Dziale Rozliczeń Studiów Płatnych adres: 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065) lub przesłać faksem na numer (022) 561-89-72.

Dział Rozliczeń Studiów Płatnych jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu "Poczta Studencka" w "Modułach dodatkowych". Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.

Migracja

Migracja danych odbywa się o następujących porach:
Poniedziałek - Niedziela : 0:00 - 0:30, 10:00 - 10:30 i 16:00 - 16:30