Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 35 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UWAGA! ZMIANA GODZIN MIGRACJI DANYCH!

Szanowni Państwo,

Migracja danych serwisu USOSweb będzie odbywać się według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek - Piątek:

 • 06:45
 • 10:00
 • 14:30

Sobota - Niedziela:
 • 06:45
 • 14:30

UWAGA! Rejestracja na egzamin końcowy z języka nowożytnego

Szczegółowe informacje pod adresem: www.sjo.uksw.edu.pl/node/589

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Szanowni Studenci , informujemy że 04.02.2019 o godzinie 9:00 rozpoczyna się rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane. Zgodnie z zasadą studenci z programów obejmujących obszar nauk społecznych rejestrują się na przedmioty z obszaru nauk humanistycznych natomiast studenci z programów obejmujących obszar nauk humanistycznych rejestrują się na przedmioty z obszaru nauk społecznych.

Zajęcia z kodem CSDZ, które są w grupie UKSW-U2 - Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER, funkcjonują jako przedmioty ogólnouczelniane dla wszystkich obszarów nauk.

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2019/2020.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Lista rankingowa najlepszych absolwentów 2017/18

Lista rankingowa najlepszych absolwentów, wg zasad określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z dnia 12 października 2017 r.), zostanie ogłoszona przez Rektora w porozumieniu z organem samorządu studenckiego do dnia 31 grudnia 2017 r.


ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 2017/18
ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 2017/18

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.09.2017 r. ws. szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich listy 1%, 5% i 10% najlepszych absolwentów zostaną ogłoszone na koniec grudnia tego roku.

Dołożymy wszelkich starań, aby rankingi pojawiły się tutaj między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

Przedłużona rejestracja

Przedłużona rejestracja na nowe przedmioty ogólnouczelnianej jednostki Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego.

Gwarantujemy czas spędzony aktywnie i efektywnie, 3 ECTS, certyfikat na koniec zajęć.

Team buliding, czyli jak współpracować w zespole - to warsztaty rozwijające najbardziej pożądaną dziś przez pracodawców umiejętność współpracy w zespole dedykowane studentom II roku wszystkich kierunków studiów. środa 9.45-12.45

Doskonalenia Umiejętności pracy z grupą - to warsztaty dedykowane przyszłym trenerom, liderom, pedagogom, nauczycielom, każdemu, kto chce prowadzić zajęcia dydaktyczne, warsztaty rozwojowe. Zapraszamy studentów studiów magisterskich. środa 13.15 - 16.15

Efektywne wystąpienia publiczne, czyli wiem co mówię - przyda się każdemu studentowi, który ma egzaminy ustne, referaty, prezentacje etc., dedykowane studentom II roku wszystkich kierunków i specjalności, dziennych i zaocznych. Wtorek 9.45-12.45.

Dział Współpracy Międzynarodowej przypomina

Dział Współpracy Międzynarodowej przypomina, że trwa rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych. Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną. Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych

Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!

Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na www.dwm.uksw.edu.pl

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - semestr zimowy 2018/2019

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 24 września 2018 roku o godz. 18.00 i potrwa do dnia 3 października do godz. 23:00.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się od 1 października na obiektach sportowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.swf.uksw.edu.pl

Rejestracje na lektoraty studia stacjonarne

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowej rejestracji na lektoraty na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/4

Test poziomujący znajduje się na stronie : http://testjezykowy.uksw.edu.pl

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty odbędą się w dniach 17.09-30.09.2018

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 15 października 2018r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku UWAGA STUDENCI Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

Lista rankingowa najlepszych absolwentów

Lista rankingowa najlepszych absolwentów, wg zasad określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z dnia 12 października 2017 r.), zostanie ogłoszona przez Rektora w porozumieniu z organem samorządu studenckiego do dnia 31 grudnia 2017 r.


ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

Terminy składania wniosków o akademiki

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 29 maja 2018r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 16 lipca do 3 sierpnia 2018r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2017

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Studencie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o numerze rachunku składkowego (NRS).

Prosimy: odbierz list z ZUS.

Dear Student, The Social Security Institution [ZUS] is in the process of sending out information concerning contribution account numbers (NRS). Please pick up your letter from ZUS

Liebe Studentin, lieber Student, die Sozialversicherungsanstalt [ZUS] schickt Ihnen eine Information über die Beitragskontonummer(NRS). Wir bitten Sie: holen Sie das Schreiben von der Sozialversicherungsanstalt ab.

Студент, Управление социального обеспечения [ZUS] отправляет информацию о номере счета взносов (NRS). Просим: получите письмо из ZUS [Управления социального обеспечения].

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE // VOLUNTARY HEALTH INSURANCE // FREIWILLIGE KRANKEN-VERSICHERUNG // ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТАХОВАНИЕ

www.zus.pl
www.eskladka.pl

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ZAPRASZA

Dział pomocy materialnej dla studentów zaprasza studentów i doktorantów do punktu informacyjnego od 1 września 2017.
W Punkcie Informacyjnym dowiesz się na jaką pomoc materialną możesz liczyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią.
Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku 23 pok.003 przy ul.Wójcickiego 1/3.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ OBIEGOWĄ

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

 • rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów złożone w Biurze Karier, oryginały w dziekanacie),
 • posiadania karty obiegowej,
 • posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do Biura Karier tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.
Biuro Karier
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Auditorium Maximum, bud. 21, pok. 311
tel. (022) 569 97 98, 569 96 42, 569 68 45
www.bk.uksw.edu.pl; www.facebook.com/BK.UKSW
praktyki@uksw.edu.pl (studenci)
biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)
aip@uksw.edu.pl (absolwenci)

Informacja dla studentów ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Studencie ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zanim odwiedzisz Biuro Karier (Auditorium Maximum, p. 311) w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej, zaloguj się na swoje konto w USOSweb-ie i wejdź w zakładkę DLA WSZYSTKICH:

 • otwórz folder ABSOLWENCI i pobierz z dostępnych wniosków formularz dot. studiów na kierunku, który właśnie finalizujesz;
 • wygeneruj formularz, podpisz go i zanieś do Biura Karier wraz z kartą obiegową;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udział w badaniu, otrzymasz po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kariery zawodowej absolwenta UKSW (internetowa ankieta składa się z kilku bloków pytań, szacowany czas przewidziany na jej wypełnienie wynosi ok. 10 – 15 minut, wypowiedzi badanych są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretnym uczestnikiem badania).


W przypadku pytań związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów UKSW prosimy o kontakt z Biurem Karier mailowy(g.kafara@uksw.edu.pl, m.sulej@uksw.edu.pl) lub telefoniczny (22 569 68 45; 22 569 96 42; 22 569 97 98).
Wszelkie informacje o badaniu podane zostały także na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1175.

Pracownicy Biura Karier UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje "Karta Absolwenta UKSW".

Partnerami programu "Karta Absolwenta UKSW" są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Herbaciarnia i kawiarnia "Same Fusy" oraz restauracja "Na prowincji", Restauracja "Gniazdo Smaku", Szkoła językowa "Together".

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:
http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty
natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem:
http://bk.uksw.edu.pl/node/211

Jeśli chcesz zamówić kartę:

 • wydrukuj i wypełnij deklarację załączoną poniżej,
 • podpisz wypełnioną deklarację i dostarcz ją do Biura Karier UKSW (osobiście lub prześlij pocztą tradycyjną) na poniższy adres,
 • do deklaracji dołącz dokument poświadczający Twój status (Absolwenta lub Studenta) - może być wydruk z systemu USOS,
 • skany nie są respektowane.

Adres dostarczenia deklaracji:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW regulamin.pdf
Karta Absolwenta UKSW deklaracja.doc

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.