Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Translations of religious terms into new cultures

General data

Course ID: WT-DTE-WJT Erasmus code / ISCED: 08.2 / (unknown)
Course title: Translations of religious terms into new cultures Name in Polish: Translations of religious terms into new cultures
Department: Institute of General Theology
Course groups: Courses at UKSW
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: English
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem tłumaczeń pojęć religijnych na podstawie wybranych przykładów tłumaczeń biblijnych, liturgicznych oraz formuł katechetycznych. Z procesem tłumaczeń łączy się wiele kwestii, np. konieczność tworzenia nowych pojęć. Skąd się je bierze? Trzeba też brać pod uwagę kontekst kulturowy i lingwistyczny zastanych ludów. Przy omawianiu procesu posiłkować się będziemy praktyką i wskazaniami Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Przekładalność wiary chrześcijańskiej w kontekście innych religii

2. Podstawowe tłumaczenia biblijne Starego Testamentu

3. Podstawowe tłumaczenia biblijne Nowego Testamentu

4. Różnice w tłumaczeniach biblijnych spowodowane różnorodnością kulturową

5. Języki "święte" i liturgiczne

6. Tłumaczenia liturgiczne

7. Katechizmy i ich tłumaczenia poza Europą

8. Popularne modlitwy i ich tłumaczenia

9. Tłumaczenia biblijne na Madagaskarze

10. Katechizmy malgaskie

11. Pobożność maryjna i jej tłumaczenie

12. Tłumaczenia w kontekście misyjnej działalności Kościoła

13. Przykłady tłumaczeń pojęć religijnych z innych tradycji

14. Przykłady tłumaczeń wybranych przez studentów

15. Przykłady tłumaczeń przygotowanych przez studentów

Bibliography: (in Polish)

- L. Sanneh, Translating the Message. The Missionary Impact on Culture, Maryknoll 1989.

- S. Kim, Strange Names of God. The Missionary Translation of the Divine Name and the Chinese Responses to Matteo Ricci's Shangti in Late Ming China, 1583-1644, New York 2004.

- Sung-wook Hong, Naming God in Korea. The Case of Protestant Christianity, Oxford, Regnum 2008.

Learning outcomes: (in Polish)

TMA_W07 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu tłumaczeń pojęć religijnych

TMA_U01 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

TMA_U17 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych wypowiedzi na piśmie w języku angielskim

TMA_U18 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku angielskim

TMA_K05 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny lub pisemny, po ostatnim wykładzie. Materiał obejmuje zagadnienia omówione na wykładach oraz wskazane teksty do samodzielnej lektury. Student jest zobowiązany do prezentacji w klasie przygotowanego przez siebie przykładu związanego z tłumaczeniami pojęć religijnych.

Classes in period "Winter semester 2016/17" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Monographic lecture, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Kluj
Group instructors: Wojciech Kluj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.