Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Izabella Olejniczak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Kierownik Laboratorium Bezkręgowców i Roślin w Centrum Ekologii i Ekofilozofii w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałek 13.00-14.30 Kampus Wóycickiego, bud.24, pok.402

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cfdabf555bb4841a14ceb929a38486e%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc3bbf13-a497-48a9-a178-02486dbde941&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

• biologia gleby,
• zachowanie i zdolności rozprzestrzeniania się zwierząt,
• monitorowanie ptaków podczas wędrówek,
• ochrona środowiska
• kynologia
• synurbizacja i synantropizacja i domestykacja
• pożary
• rolnictwo

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2019/20_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
2019/20_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
2020/21_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2020/21_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
2020/21_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
2021/22_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2021/22_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
2021/22_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
2022/23_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2022/23_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
2022/23_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
2023/24_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2023/24_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
2023/24_L - Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć

Prowadzone przedmioty

Imiona
Izabella Monika
Nazwisko
Olejniczak
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)