Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Magdalena Markocka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Planista w jednostce Instytut Socjologii
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Instytut Ekologii i Bioetyki
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji
Planista w jednostce Wydział Teologiczny
Planista w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik kierunku Socjologia na WS-E w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek 15.00-16.30
pokój 316 bud. 23
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f452c29db18499ba0405cf111df036b%40thread.tacv2/conversations?groupId=322890cc-1d4e-49b3-83ec-e9502629a622&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

problematyka regionalizmu, socjologia społeczności lokalnych, problematyka samorządu terytorialnego, podmiotowość społeczna, partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Markocka
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)